Zadania ze środków publicznych 2022

Stowarzyszenie Odra-Niemen, w ramach obowiązku informacyjnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w 2022 roku, przedstawia listę zadań, link do witryn projektowych oraz wysokość dotacji oraz kwoty całego projektu.

Realizowane zadania finansowane są lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Finansowy wkład uzupełniający pochodzi ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen, pracy wolontaryjnej, wkładu rzeczowego. 

Lista projektów 2023 rok

Lista projektów 2022 rok

Skip to content