Wyprawa śladami polskich miejsc pamięci na Białorusi to projekt poświęcony wydarzeniom związanym z Akcją Burza.