Federacja Patriotyczna

Współpraca - Środowiska patriotyczne - Rodacy Bohaterom

Zbudowanie Patriotycznej Federacji to potrzeba, a nawet konieczność wzmocnienia środowiska, które od 10 lat wspólnie pracuje przy akcji Rodacy-Bohaterom. Mamy wspólne wartości, poznaliśmy się lub stale poznajemy w czasie tych fantastycznych projektów dla środowiska kombatanckiego, dla polskich środowisk mieszkających poza Ojczyzną. Realizujemy wspólnie zadania ponad podziałami, z szacunkiem dla swoich odrębności, w przyjaźni i z pasją. Jesteśmy bardzo mocnym oddolnym środowiskiem, a teraz czas na to, aby było nas bardziej widać i słychać.

Środowisko Stowarzyszenia Odra-Niemen, ze swoimi strukturami, oddziałami, jako pomysłodawca i koordynator akcji RODACY-BOHATEROM, zaprosił przyjaciół do budowy wspólnej federacji. Przez 2 lata odbywały się spotkania tematyczne, integracyjne, trwały rozmowy i dyskusje nad kształtem tej nowej formacji. 

W dniu 17.10.2020 roku, we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie Federacji. Grupa 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS stała się oficjalnym i prawnym środowiskiem założycielskim. Przegłosowano statut federacji, jej nazwę FEDERACJA PATRIOTYCZNA, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Federacji oraz Radę Federacji.  Wkrótce powstanie strona nowej organizacji, logo i plany działań na najbliższe miesiące. 

Patronem honorowym powstającej federacji zgodziła się zostać płk Weronika Sebastianowicz.

Galeria

Fotoreportaż powstał z wydarzeń w trakcie budowy federacji i podczas spotkania założycielskiego.

Czym się będzie zajmować Federacja Patriotyczna?

WZMOCNIENIE ŚRODOWISKA

Wzmocnienie środowiska, które nie ma swojej reprezentacji w III Sektorze i jest słabo zauważalne.

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 

Organizacja spójnej komunikacji wewnątrz środowiska, szkolenia i integracje.

WZMOCNIENIE WIZERUNKU

Budowa wizerunku środowiska poprzez materiały federacyjne i kalendarz wspólnych wydarzeń.

LOBBING

Przygotowanie zespołu do profesjonalnej współpracy z instytucjami publicznymi, samorządowymi, naukowymi, biznesowymi

wrzesień

październik 2021

Listopad
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń

MATERIAŁY DO POBRANIA

Materiały szkoleniowe i edukacyjne do pobrania po zalogowaniu

GRUPA DYSKUSYJNA

Grupa dyskusyjna dla Federacji Patriotycznej w ramach prowadzonych szkoleń i spotkań

Dlaczego powstanie federacji jest potrzebne?

Środowiska, które skupiły się wokół akcji Rodacy-Bohaterom, to silne swym wolontariatem, zaangażowaniem, ideą, organizacje. Jesteśmy jednak słabsi w zakresie strukturalnym, wizerunkowym, finansowym, merytorycznym.

Pokazujemy w naszym wspólnym działaniu i własnych aktywnościach, że umiemy działać zespołowo. Teraz musimy tę wieloletnią współpracę przekuć na  szerszy rozwój środowiska, aby móc lepiej zabiegać o nasze sprawy.

Środowiska założycielskie federacji

Działania związane z budowaniem federacji rozpoczęły się w 2019 roku.  Razem z oddziałami Stowarzyszenia Odra-Niemen włączyło się do współpracy 41 organizacji.

W 2020 roku, po serii spotkań i rozmów wytworzyły się trzy środowiska, które zasilają strukturę Federacji Patriotycznej. Są to grupy:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia  oraz 6 Oddziałów Odry-Niemen (Małopolski, Wielkopolski, Lubelski, Opolski, Podlaski, Mazowiecki)

Ogólnopolskie środowisko Klubów Historycznych im. Armii Krajowej z Augustowa, Grudziądza, Radzymina, Torunia, Łodzi

Organizacje pozarządowe związane z akcją Rodacy-Bohaterom: Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów  z Rzeszowa, Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Krakowa, Stowarzyszenie Korzenie z Krakowa, Stowarzyszenie GHR Gryf z  Koszalina, Fundacja z Warszawy Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich, Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego, Legnickie Towarzystwo Przyjaciół Wilna, Fundacja Lex Lupus z Torunia   

Historia działań związanych z budową Federacji Patriotycznej

W 2019 roku zostaliśmy powiadomieni o otrzymaniu dotacji w ramach konkursu FIO. Zorganizowaliśmy w okresie pierwszego roku realizacji zadania wiele czynności: 

W 2020 roku została zaplanowana  kontynuacja konsolidacji środowiska. Organizowane były w tym okresie  następujące działania: 

Dodatkowe informacje

Środowiska, które mieszczą się w ramach federacji, działają w obszarach: edukacji historycznej i patriotycznej, współpracy ze środowiskiem kombatanckim w kraju i na Kresach, rozwojem wolontariatu na rzecz bohaterów naszej wolności, przywracaniem pamięci historycznej poprzez organizację  wydarzeń w przestrzeni publicznej, działaniem na rzecz Polonii i Polaków poza granicami. 

Absolutnym warunkiem włączenie się do wspólnych działań jest apolityczność i chęć działania poza podziałami, z szacunkiem dla siebie i działań danego środowiska. 

Aktualne materiały merytoryczne dotyczące federacji, aktualności będą sukcesywnie zamieszczane na nowej stronie Federacji Patriotycznej. Bieżąca witryna jest roboczym miejscem informacji o działaniach związanych z federacją, z racji koordynacji działań przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Skontaktuj się z nami

Nazwisko:
Imię:
Nr telefonu:
E-mail:
Odpowiemy jak najszybciej

Podsumowanie

Wydarzenia, które miały miejsce, lub które będą się odbywać w 2020 roku, są możliwe dzięki wielu podmiotom, środowiskom, pojedynczym osobom.

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

  To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

 • Wolontariusze

  Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

 • Partnerzy projektu

  Oddział Małopolski i Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen 

 • Organizacje pozarządowe

  Dalsze działania i praca należy do całego środowiska, które zbuduje mocną federację wokół wspólnych wartości

 • NIW-CRSO

  Finansowanie wielu działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska jest możliwe dzięki dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Skip to content