fbpx

Federacja Patriotyczna

Współpraca - Środowiska patriotyczne - Rodacy Bohaterom

Zbudowanie Patriotycznej Federacji to potrzeba, a nawet konieczność wzmocnienia środowiska, które od 10 lat wspólnie pracuje przy akcji Rodacy-Bohaterom. Mamy wspólne wartości, poznaliśmy się lub stale poznajemy w czasie tych fantastycznych projektów dla środowiska kombatanckiego, dla polskich środowisk mieszkających poza Ojczyzną. Realizujemy wspólnie zadania ponad podziałami, z szacunkiem dla swoich odrębności, w przyjaźni i z pasją. Jesteśmy bardzo mocnym oddolnym środowiskiem, a teraz czas na to, aby było nas bardziej widać i słychać.

Środowisko Stowarzyszenia Odra-Niemen, ze swoimi strukturami, oddziałami, jako pomysłodawca i koordynator akcji RODACY-BOHATEROM, zaprasza przyjaciół do budowy wspólnej federacji. Czekamy na naszych starych przyjaciół, ale zapraszamy także nowych, którzy chcą się włączyć w budowę mocnego środowiska patriotycznego.

Patronem honorowym powstającej federacji jest płk Weronika Sebastianowicz.

Galeria

Federacja jest w trakcie budowy więc poniższe zdjęcia dotyczą odbytych spotkań środowiskowych, które miały miejsce w 2019 roku.

Czym się zajmujemy?

WZMOCNIENIE ŚRODOWISKA

Wzmocnienie środowiska, które nie ma swojej reprezentacji w III Sektorze i jest słabo zauważalne.

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 

Organizacja spójnej komunikacji wewnątrz środowiska, szkolenia i integracje.

WZMOCNIENIE WIZERUNKU

Budowa wizerunku środowiska poprzez materiały federacyjne i kalendarz wspólnych wydarzeń.

LOBBING

Przygotowanie zespołu do profesjonalnej współpracy z instytucjami publicznymi, samorządowymi, naukowymi, biznesowymi

Sierpień

Wrzesień 2020

Październik
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Wydarzenia dla Wrzesień

1

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

2

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

3

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

4

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

5

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

6

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

7

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

8

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

9

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

10

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

11

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

12

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

13

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

14

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

15

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

16

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

17

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

18

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

19

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

20

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

21

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

22

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

23

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

24

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

25

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

26

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

27

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

28

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

29

Brak wydarzeń
Wydarzenia dla Wrzesień

30

Brak wydarzeń

MATERIAŁY DO POBRANIA

Materiały szkoleniowe i edukacyjne do pobrania po zalogowaniu

GRUPA DYSKUSYJNA

Grupa dyskusyjna dla Federacji Patriotycznej w ramach prowadzonych szkoleń i spotkań

Dlaczego powstanie federacji jest potrzebne?

Środowiska, które skupiły się wokół akcji Rodacy-Bohaterom, to silne swym wolontariatem, zaangażowaniem, ideą, organizacje. Jesteśmy jednak słabsi w zakresie strukturalnym, wizerunkowym, finansowym, merytorycznym.

Pokazujemy w naszym wspólnym działaniu i własnych aktywnościach, że umiemy działać zespołowo. Teraz musimy tę wieloletnią współpracę przekuć na  szerszy rozwój środowiska, aby móc lepiej zabiegać o nasze sprawy.

Środowiska założycielskie federacji

Działania związane z budowaniem federacji rozpoczęły się w 2019 roku.  Razem z oddziałami Stowarzyszenia Odra-Niemen włączyło się do współpracy 41 organizacji. W 2020 roku są planowane kolejne spotkania i wydarzenia dla środowiska i pojawią się kolejne podmioty.

Cała ta grupa, która podejmie współpracę przy budowie nowej patriotycznej federacji stanie się  środowiskiem założycielskim federacji. Trzonem tej grupy są organizacje związane z akcją Rodacy-Bohaterom.

Plan działań

W 2019 roku zostaliśmy powiadomieni o otrzymaniu dotacji w ramach konkursu FIO. Zorganizowaliśmy w okresie pierwszego roku realizacji zadania wiele czynności:

W 2020 roku planowana jest kontynuacja konsolidacji środowiska. Organizowane będą w tym okresie  następujące działania:

Dodatkowe informacje

Środowiska, które mieszczą się w ramach federacji, działają w obszarach: edukacji historycznej i patriotycznej, współpracy ze środowiskiem kombatanckim w kraju i na Kresach, rozwojem wolontariatu na rzecz bohaterów naszej wolności, przywracaniem pamięci historycznej poprzez organizację  wydarzeń w przestrzeni publicznej, działaniem na rzecz Polonii i Polaków poza granicami.

Absolutnym warunkiem włączenie się do wspólnych działań jest apolityczność i chęć działania poza podziałami, z szacunkiem dla siebie i działań danego środowiska.

Materiały merytoryczne dotyczące federacji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie. Przedstawiony obok film związany jest z historią Stowarzyszenia Odra-Niemen i akcją Rodacy-Bohaterom. To materiał pokazujący siłę współpracy i pierwszy dokument, w którym inicjowana jest potrzeba budowy federacji.

Film

Skontaktuj się z nami

Nazwisko:
Imię:
Nr telefonu:
E-mail:
Odpowiemy jak najszybciej

Podsumowanie

Wydarzenia, które miały miejsce, lub które będą się odbywać w 2020 roku, są możliwe dzięki wielu podmiotom, środowiskom, pojedynczym osobom.

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

  To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

 • Wolontariusze

  Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

 • Partnerzy projektu

  Oddział Małopolski i Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen

 • Organizacje pozarządowe

  Dalsze działania i praca należy do całego środowiska, które zbuduje mocną federację wokół wspólnych wartości

 • NIW-CRSO

  Finansowanie wielu działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska jest możliwe dzięki dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Skip to content