Polacy na Świecie

Centrum działań Ponad Podziałami

Stowarzyszenie Odra-Niemen w trakcie wielu lat działań /aktywne początki to 2009 rok/ nabyło wiele praktycznych umiejętności, budując od zera organizację pozarządową, rozwijając własne struktury. W trakcie realizacji wielu wspólnych projektów, spotkań, dyskusji wybrzmiewały problemy środowiska pozarządowego. Stowarzyszenie  Odra-Niemen jako lider środowiska skupionego wokół akcji Rodacy-Bohaterom, jako największy podmiot w tej grupie i mający spore własne  doświadczenie, zaprezentowało w konkursie dotacyjnym projekt odpowiadający na wiele potrzeb organizacji, grup nieformalnych i wolontariuszy.

Od 2021 roku realizujemy projekt „Centrum działań PONAD GRANICAMI”, wzmocnione funduszami z NIW-CRSO z Programu NOWEFIO i przez 3 lata budujemy nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy środowiskowej. Poniższa oferta to suma pracy własnej całego środowiska, wkładów finansowych, rzeczowych i osobowych oraz otrzymana dotacja. Centrum ma służyć innym podmiotom społecznym i wolontariuszom przez lata i realizuje oraz kreuje wiele akcji regionalnych, krajowych i międzynarodowych. 

Opis projektu

Projekt dotyczy realizacji zadań w obrębie 3 bloków tematycznych:

Finansowanie projektu

Centrum działań PONAD GRANICAMI to 3-letni projekt realizowany w latach 2021-2023. Finansowanie projektu pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. Wartość całkowita 3-letniego projektu wynosi 308 060,00 PLN Wartość dotacji wynosi 299 960,00 PLN. 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content