Rozwój Stowarzyszenia Odra-Niemen i budowa Federacji

Stowarzyszenie Odra-Niemen przez 10 lat działania ponad podziałami  i w ścisłej współpracy z innymi organizacjami, zbudowało mocny i liczny wolontariat i silne koalicje. Mimo wielu ograniczeń, zbudowaliśmy strukturę organizacji złożoną z centrali i 7 oddziałów i mamy sieć ponad 50 podmiotów, z którymi pracujemy przy akcji Rodacy-Bohaterom.

Zdobywane przez nas fundusze, z dotacji lub od darczyńców, przeznaczamy w 100% na realizację zadania. Nasze projekty dotyczą głównie współpracy ze środowiskiem kombatantów i Polakami mieszkającymi poza granicami. Są to nasze główne cele statutowe.

Byliśmy zobligowani do włączania w zdania dotacyjne własnych wkładów finansowych. To wszystko powodowało, że nie mieliśmy przez lata dodatkowych środków na rozwój stowarzyszenia, na zakup sprzętu biurowego (pracowaliśmy przez lata na zużytych, darowanych urządzeniach), nie mogliśmy sobie pozwolić na szkolenie i wzmocnienie merytoryczne zespołu.

Przedstawiliśmy do nowych programów grantowych nasze wnioski. Są one skierowane do całego środowiska Odry-Niemen oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy przy akcji Rodacy-Bohaterom.

Tworzyliśmy ofertę konkursową, aby się wzmocnić i zbudować potrzebną naszemu środowisku federację. 

Dotacje otrzymaliśmy z NIW-CRSO z Programów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Są to dla nas pierwsze tak kompleksowe fundusze, które zamierzamy jak najlepiej wykorzystać. 

Wzmocnienie środowiska Odry-Niemen

Budowa Federacji wokół akcji Rodacy-Bohaterom

Projekt jest realizowany w 3-letnim cyklu, w latach 2019-2021. Jego założenia to:

WZMOCNIENIE SPRZĘTOWE, OSOBOWE I WIZERUNKOWE STOWARZYSZENIA ORAZ STWORZENIE NARZĘDZI DO POSZUKIWANIA NOWYCH  ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA.

 W 2019 roku, w skróconym okresie działania zakupiliśmy pierwszą część sprzętów, wzmocniliśmy kadrę szkoleniami, wyremontowaliśmy główne pomieszczenie w siedzibie, w której przyjmujemy kombatantów i Rodaków ze świata.

Wzmacniamy się wizerunkowo, pozyskując nowe materiały reklamowe i merytoryczne do działań, z profesjonalna grafiką i budujemy po 10 latach strategię, ofertę dla darczyńców, prowadzimy akcję społeczną 1% dla Odry-Niemen.

Ważnym zadaniem tego okresu jest całkowita przebudowa naszej strony. Tworzymy ten portal,  chcąc pokazać nasze zasoby i jeszcze mocniej zaprosić do współpracy.

Projekt jest realizowany w 2-letnim cyklu, w latach 2019-2020. Jego założenia to:

WZMOCNIENIE ŚRODOWISKA – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU –  WZMOCNIENIE WIZERUNKU – LOBBING

 W 2019 roku realizowaliśmy następujące działania:

 • Przeprowadzono cykl szkoleń i spotkań dla oddziałów Odry-Niemen
 • Zorganizowano trzy duże spotkania dla środowiska pozarządowego (Zaolzie, Wrocław, Dębowa Góra)
 • Powstawała grupa organizacji, która chce włączyć się w budowę federacji i widzi taką potrzebę (41 podmiotów)
 • Zbudowano stronę federacji do dalszej komunikacji środowiska
 • Zakupiono podstawowy sprzęt biurowy Stowarzyszenia Odry-Niemen

Plany działań na kolejne lata

Najważniejszym i największym wydarzeniem 2019 roku, które mogliśmy zrealizować m.in. dzięki  funduszom NIW, to Gala z okazji 10 Lecia naszej organizacji. Przybyło ponad 300 uczestników z kraju i świata, kombatantów, Rodaków, delegacji wielu organizacji, przedstawicieli instytucji. Mogliśmy po raz pierwszy zgromadzić wszystkich i podziękować za wspólne 10 lat. To był też czas rozmów, warsztatów, debat na nowe działania.

Lata 2020 i 2021 to rok to czas szkoleń, wzmacniania struktur, zespołu, wprowadzanie technik fundriasingowych, kampanie społeczne.

 • Spotkania informacyjne na temat budowy federacji w całym kraju
 • Organizacja spotkania roboczego i wypracowanie założeń federacji, nazwy, loga,  statutu i dalszych  działań (wspólny kalendarz federacji).
 • Szkolenia dla organizacji założycielskich i integracja środowiska
 • Konferencja założycielska federacji i wybór władz (miejsce Wrocław)
 • Kampania promocyjna i informacyjna.
 • Dalsze wzmocnienie merytoryczne i  organizacyjne Stowarzyszenia Odry-Niemen

Aktualności projektu

Multimedia projektu

W ramach projektu, z zebranych dostępnych materiałów filmowych, z różnych wypraw w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, ze spotkań środowiskowych, stworzony został materiał filmowy. Opowiada on o Stowarzyszeniu Odra-Niemen, zbudowanych strukturach i współpracy z innymi organizacjami. To pierwszy dokument mówiący o potrzebie budowy federacji środowiska, które przez lata poznało się w ramach wspólnego działania dla bohaterów naszej wolności.

Przedstawiamy także fotoreportaż z projektów, a także linki do materiałów projektowych

Galeria projektu

Materiały projektowe

Partnerzy projektu

Od lat własnymi siłami budowaliśmy swoje struktury i pomagaliśmy wspierać środowisko. Osiągnęliśmy wiele z racji mocnej współpracy wielu pozarządowych podmiotów i rzeszy wolontariuszy. Od 2019 roku włączamy w ten projekt środki finansowe uzyskane z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programów Obywatelskich.  Organizację Urodzinowej Gali Odry-Niemen, który był wielkim świętem wolontariatu ,wsparł Dolnośląski Urząd Marszałkowski

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Dolnośląski Urząd Marszałkowski

Skip to content