Wolontariat – Centrum Aktywności Obywatelskiej

O Projekcie

Budujemy Centrum Aktywności Obywatelskiej i Wolontariatu, gdyż od początku naszego działania rozwijamy, promujemy, szkolimy, włączamy w działania wszystkich, którzy chcą wzmacniać społeczną aktywność. Stowarzyszenie Odra-Niemen oparte jest o  mocny, aktywny, zaangażowany wolontariat. Łączymy środowiska, wspólnie pracując i budując federację. Ściśle współdziałamy ze szkołami, aby razem wzmacniać szkolny wolontariat. Poprzez akcję Rodacy-Bohaterom zarówno indywidualne osoby, ale też szkoły, organizacje pozarządowe realizują  wspólne zadania, rozwijając aktywność i wolontariat. 

Przez całe lata pracowaliśmy w terenie, budowaliśmy struktury, rozwijaliśmy wiele projektów, a zwłaszcza akcję Rodacy-Bohaterom.  Nie mieliśmy funduszy, ani narzędzi, aby  zdobyte doświadczenie wzmacniać wiedzą, narzędziami, doradztwem, czy nowoczesnym miejscem spotkań, integracji i nauki. 

Powstające i wciąż się rozwijające Centrum Aktywności Obywatelskiej i Wolontariatu to miejsce wirtualne i stacjonarne. Przez pozyskane narzędzia do szkoleń i spotkań on-line rozwijamy tę formę współpracy. Dzięki nowej siedzibie, w samym centrum Wrocławia, z wieloma salami warsztatowymi, salą konferencyjną, Salą Edukacyjną, dostępnymi narzędziami multimedialnymi i biurowymi, stajemy się nowoczesnym miejscem spotkań, szkoleń i doradztwa dla wolonatriuszy, organizacji i szkół. 

Oferta Centrum

Aktualności projektu i aktywności obywatelskiej

Multimedia projektu

Galeria projektu

Filmy z realizacji zadań wspierających aktywność obywatelską i wolontariat

Partnerzy projektu

  • Partnerzy finansowi zadania
  • Partnerzy merytoryczni
  • Media – patronaty

W 2019 roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zbudowanie Centrum Aktywności Obywatelskiej i Wolontariatu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Partnerami merytorycznymi są szkoły, które współpracują z nami przy organizacji wydarzeń dla wolontariuszy, przy promocji wolontariatu w szkołach.

Stałym partnerem merytorycznym jest IPN, włączając nasze środowisko w wiele projektów, w tym w poszukiwania szczątków bohaterów naszej wolności.

Skip to content