Wizyta studyjna  w Wielkiej Brytanii

Razem z innymi organizacjami zostaliśmy zaproszeni przez  NIW-CRSO do udziału w wizycie studyjnej  w Wielkiej Brytanii. Podczas niej zapoznamy się największym grantodawcą w tym kraju: The National Lottery Community Fund, a także z organizacjami pozarządowymi, którzy są beneficjentami tej organizacji. Celem wizyty będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi dotacji dla NGO’s, wymiana doświadczeń oraz określenie wyzwań przed którymi stoją zarówno grantodawcy, jak też trzeci sektor w naszych krajach.

Po zakończonej wizycie sporządzony zostanie raport, który określi główne punkty – które mogą być wyznacznikami pożądanych zmian w naszych konkursach dotacyjnych, ale też w rozwoju całego sektora pozarządowego w Polsce. Delegacja wizytująca to pracownicy NIW-CRSO oraz przedstawicieli Operatorów Priorytetu 1 NOWEFIO. Stowarzyszenie Odra-Niemen jest jednym z takich Operatorów Regionalnych. Termin wyprawy to 11-17 września.

Wydarzenie zostało zakończone.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content