fbpx

Blog podróżniczy

Kresowiacy

Podróże na dawne Kresy Wschodnie (część dzisiejszej Litwy, Ukrainy, Białorusi i Łotwy) są dla nas szczególnie ważne – to od nich zaczęła się działalność Stowarzyszenia.

W 1939 roku na Kresach żyło ponad 5,5 mln Polaków, w wyniku ustaleń w Teheranie i Jałcie, po zakończeniu II Wony Światowej tereny te znalazły się pod jurysdykcją Związku Radzieckiego. Każda podróż w tamte strony jest dla nas pełna wzruszeń, od 10 lat staramy się wspierać polskich weteranów, Sybiraków, środowiska polskie, by mieli pewność, że Polska o nich nie zapomniała.

Skip to content