Odra Niemen Sklep Charytatywny

Polityka prywatności

Zbieramy niektóre dane użytkowników portalu, aby realizować nasze cele statutowe.

Kim jesteśmy?

Administratorem portalu oraz gromadzonych danych jest:
Stowarzyszenie Odra-Niemen
ul. Zelwerowicza 16/3, 53-676 Wrocław KRS: 0000133146 REGON: 932837950 NIP: 897-16-78-921

Jakie dane zbieramy i jak je przetwarzamy?
Państwa dane mogą zostać zapisane w następujących przypadkach:

1. Zapisanie się na newsletter Stowarzyszenia Odra-Niemen;

2. Wypełnienie jednego z naszych formularzy

3. Skorzystanie z narzędzi do wpłat

4. Skorzystanie z koszyka i innych narzędzi w dziale Sklep

5. Po rejestracji konta (dotyczy wybranych przez nas współtwórców portalu)

Za każdym razem najpierw pytamy o zgodę.

Newsletter
Zapisujemy tylko adres email oraz zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Aby dane znalazły się w naszej bazie, należy zapisać się na newsletter, a następnie potwierdzić swoją decyzję przez kliknięcie linka w wiadomości, którą wtedy wysyłamy. W przypadku wycofania zgody, zaprzestajemy wysyłania newslettera, jednak adres email pozostaje w naszej bazie. Adres oraz informację o zgodzie wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania newslettera. Nie zbieramy żadnych danych związanych z otwieraniem odnośników zawartych w wysyłanych wiadomościach.

Formularze
Zapisujemy tylko informacje podane dobrowolnie w danym formularzu.
Wykorzystujemy je do celu wynikającego z treści danego formularza – najczęściej do kontaktu z osobami, które się przy jego pomocy do nas zgłoszą.

Wizerunek publiczny
Do osób, które wypełniają formularz Dołącz do nas, kierujemy prośbę o dobrowolną zgodę/zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku.
W wypadku wyrażenia tejże zgody/zezwolenia, użytkownik udziela nam prawa do nieodpłatnego oraz wielokrotnego utrwalania własnego wizerunku oraz publikowania takiego wizerunku w materiałach graficznych i filmowych, które umieszczamy zarówno na tym portalu, jak i na innych portalach, z których korzysta Stowarzyszenie (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, itd.), a także innych materiałach prasowych i medialnych.

Pełna treść tej zgody jest poniżej:

ZEZWOLENIE NA UTRWALANIE I PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym udzielam Stowarzyszeniu Odra – Niemen z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 16/3, 53-676 Wrocław, zezwolenia na nieodpłatne oraz wielokrotne utrwalanie mojego wizerunku. Udzielam również nieograniczonego czasowo, terytorialnie i nieodpłatnego zezwolenia (prawa) do wielokrotnego wykorzystywania mojego wizerunku, w tym publicznego rozpowszechniania zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, a wykonanych przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz podmioty przez nie upoważnione.

Niniejsze zezwolenie obejmuje takie formy wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku jak publiczne udostępnienie utrwalonego wizerunku zdjęciowego lub filmowego na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra-Niemen, na portalu „Ponad Granicami”, na oficjalnym profilu Stowarzyszenia Odra-Niemen na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Twitter oraz w materiałach prasowych lub telewizyjnych, a także folderach informujących o działalności Stowarzyszenia.

Wpłaty
Zapisujemy wyłącznie informacje konieczne do wykonania określonej transakcji. Korzystamy z usług firmy PayU, której przekazujemy te dane, w celu realizacji płatności.

Sklep
Korzystamy z narzędzi wspierających prowadzenie sklepu, które mogą wykorzystywać ciasteczka, jeżeli uprzednio użytkownik wyrazi na to zgodę. Ciasteczka zapisywane są na komputerze Użytkownika i pozwalają przechować zawartość koszyka oraz inne parametry dotyczące Państwa zakupów.

Ponadto, w przypadku dokonania zakupu, zapisujemy podane dobrowolnie dane, które są konieczne do przyjęcia płatności oraz zrealizowania zakupu. W tym celu, podobnie jak w przypadku zwykłej wpłaty, przekazujemy dane do firmy PayU, z której usług korzystamy w zakresie obsługi płatności. Państwa dane mogą również zostać przekazane firmie realizującej dostawę zakupionych u nas produktów, jeżeli podczas składania zamówienia została wybrana opcja wysyłki.

Konto

Dla wybranych przez nas, zaufanych osób oraz podmiotów udostępniamy możliwość rejestracji konta w naszym portalu, aby mogły one publikować treści. Wskazane osoby lub podmioty nie uzyskują tym samym dostępu do danych innych Użytkowników portalu. Ich dane są jednak zapisywane i wykorzystywane do identyfikacji autora treści, które zostaną przez nich udostępnione na portalu. Każdy Użytkownik może samodzielnie dokonać wglądu, korekty albo usunięcia swoich danych (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy portalu również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

W przypadku zalogowania się, przeglądarka korzysta z ciasteczek, aby podtrzymać sesję Użytkownika. Dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jak zabezpieczamy zebrane dane?

Portal Stowarzyszenia Odra-Niemen, portal informacyjny „Ponad Granicami” są  zabezpieczone protokołem SSL, który szyfruje dane przesyłane między komputerem Użytkownika, a naszymi serwerami.

Nie powołaliśmy w Stowarzyszeniu Inspektora Danych Osobowych, z uwagi na brak w naszej ocenie takiego obowiązku, bowiem nie przetwarzamy m.in. szczególnych kategorii danych osobowych lub wyroków skazujących albo naruszeń prawa, a nadto nasze operacje nie wymagają jakiegokolwiek systematycznego i regularnego monitorowania osób na dużą skalę, nie jesteśmy również organem albo podmiotem publicznym. Jednak w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane nie zostaną im również udostępnione, za wyjątkiem przypadków, które zostały uregulowane powyżej (m.in. przy wpłatach i zakupach w naszym Sklepie).

Jak długo przechowujemy dane?

Ciasteczka, zapisywane na komputerze użytkownika, mogą być usuwane automatycznie, w zależności od parametrów ciasteczka, ustawień przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Pozostałe dane przechowujemy do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub złożenia żądania ich usunięcia, o ile nie jesteśmy zobligowani ich zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa, jak również z powodu usprawiedliwionego interesu Administratora, przez okres trwania tegoż interesu.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w następujący sposób:

a) na adres e-mail: tutaj proszę wskazać właściwy adres;

b) na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Odra-Niemen 53-676 Wrocław ul. Zelwerowicza 16/3

c) telefonicznie na numer: +48 71 3555202

W każdej chwili można również usunąć zapisane przez nasz portal ciasteczka, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki bądź systemu operacyjnego.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw.„RODO”), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Informujemy również, że Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przykładowo mogą to być organy ścigania, Prokuratura lub Sądy, w sytuacji wszczęcia stosownego postępowania przygotowawczego i wystąpienie do Administratora ze stosownym żądaniem, wskazującym na podstawę prawną takiego żądania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do prawidłowej naszej reakcji. Niepodanie danych uniemożliwia podejmowanie przez Stowarzyszenie właściwych działań na Państwa rzecz. Gromadzone dane osobowe pochodzą zatem od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu oraz odpowiedniej reakcji Stowarzyszenia. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne ale warunkuje możliwość podjęcia odpowiednich działań przez Stowarzyszenie. Podanie danych nieprawdziwych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przez Stowarzyszenie lub przez przepisy prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w takim przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Państwa uprawnienia wskazane wyżej pozostają w mocy. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator nie przewiduje żądania takich danych oraz konieczności ich przetwarzania, ma prawo do odesłania takich danych lub ich trwałego usunięcia, bez konieczności uzyskania zgody na tego rodzaju działania realizowane w Państwa interesie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zachęcamy do skontaktowania się z nami w tej sprawie. Dane do kontaktu jak wyżej.

Stowarzyszenie Odra-Niemen. 2023r.

Skip to content