Polacy na Świecie

10 Lat Odry-Niemen i współpracy ponad podziałami

Za nami wzruszający wieczór związany z Urodzinową Galą Stowarzyszenia Odra-Niemen. Za nami też 10 lat ciężkiej pracy, pełnej barier, trudów, ale i olbrzymiej satysfakcji. Za nami wiele spotkań, przyjaźni, dumy i radości. Za nami też wiele wykonanych zadań i współpracy ponad podziałami i granicami.

Wzmocnieni obecnością ponad 300 gości z Polski i zagranicy, na czele z gościem honorowym płk Weroniką Sebastianowicz, idziemy w dalszą podróż. Bądźcie Państwo z nami w tej drodze.

To był dzień spotkań, także wielu środowisk, aby debatować co dalej z rozpoczętą budową federacji organizacji wokół akcji Rodacy-Bohaterom.

To był wielki dzień dla nas, bo po raz pierwszy mogliśmy podziękować darczyńcom, wolontariuszom, przyjaciołom z Polski i zagranicy. To było wielkie święto wolontariatu. I jak zwykle byliśmy ponad podziałami, międzypokoleniowo, z kombatantami, którzy są z nami zawsze.

To ważne dla nas wydarzenie, mogliśmy zrealizować po raz pierwszy od 10 lat, dzięki tytanicznej pracy wielu osób z Odra-Niemen, ze wszystkich oddziałów, także dzięki przyjaciołom naszego środowiska, dzięki prywatnym darczyńcom.

Nie bez znaczenia był fakt, że po 10 latach mogliśmy profesjonalnie i godnie zorganizować tak duże i znaczące wydarzenie, było wsparcie finansowe uzyskane dzięki dotacjom instytucjonalnym. Wsparli nas: 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Instytucjonalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content