fbpx

Polacy na Świecie

Stowarzyszenie Odra-Niemen od 2010 roku prowadzi współpracę z polskimi środowiskami działającymi w różnych częściach świata.

 

 

Jesteśmy międzypokoleniową grupą. Mamy ponad 300 członków, Zarząd Główny we Wrocławiu i 7 oddziałów. Przeważa u nas młodzież, ale nasza tożsamość oparta jest o wartości i postawy kombatantów. Prowadzimy projekty dla uczniów, dla młodzieży, współpracujemy z harcerzami. Włączamy w nasze działania polskich działaczy, pedagogów. Nie zapominamy o Sybirakach i seniorach.

Działamy wszechstronnie z naciskiem na poznawanie i promocję polskiej historii, łączenie środowisk, szeroką współpracę ponad podziałami. Jesteśmy patriotami i wszędzie podróżujemy z polskimi barwami, a hasło, pod którym się podpisujemy to ” JEDEN NARÓD PONAD GRANICAMI” 

 

 

Zapraszamy do współpracy Rodaków z całego świata. Interesują nas szczególnie losy Polaków związanych z terenami dawnych Kresów II RP. Budujemy wokół tych tematów nasze projekty, które w znacznej mierze oparte są o edukację historyczną i patriotyczną. W każdym z naszych działań promujemy polską historię, kulturę, edukację.

Działamy głównie poza dużymi ośrodkami, skupiając siły i emocje tam, gdzie mało kto dociera z pomocą, zainteresowaniem. Zawsze proponujemy współpracę opartą o partnerskie relacje. Dzielimy się naszym doświadczeniem, czerpiąc wiele ze spotkań i wspólnej pracy z Rodakami. 

@odraniemen
Skip to content