Wsparcie Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

Działamy od 2009 roku, zbudowaliśmy od zera struktury organizacji, zespół wolontariuszy, zdobyliśmy zaufanie i szacunek wielu. Szukamy różnych form wsparcia, aby stale rozwijać projekty promujące nasza polską historię i pokazywać  ważne międzypokoleniowe relacje oparte o wartości pokolenia weteranów I i II Konspiracji. 

Naszą główną aktywnością jest wszechstronna współpraca ze środowiskiem kombatantów I i II Konspiracji, z Sybirakami, z seniorami opozycji antykomunistycznej czasów PRL.

Stale są  z nami obecne młode osoby, które w stowarzyszeniu znalazły autorytety, wartości i możliwość realizowania pasji oraz czerpania z doświadczeń bohaterów naszej wolności. 

Jesteśmy patriotycznym środowiskiem, budujemy pomosty ponad podziałami i ponad granicami.  

PROJEKTY ODRY-NIEMEN

Sprawdź na jakie cele przeznaczamy zebrane środki

Jak można nam pomóc?

1% podatku to 100% dla organizacji pozarządowej

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem. Dzięki zaznaczeniu organizacji, na którą na być przekazany 1% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną.

Darmowy program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Na co przeznaczamy 1%?

Numer KRS: 0000133146

Potrzebujesz czasu do namysłu lub już oddałeś innej organizacji swój 1%, ale chcesz nam pomóc?
Możesz pobrać ulotkę i przesłać ją znajomym, których chcesz zainteresować naszą działalnością.

Darowizny to wsparcie a Darczyńcy to przyjaciele

Czym jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian.

Kto może przekazać darowiznę?

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.).

Czy mogę odliczyć darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym?

Tak, możesz. Osoba prywatna może odliczyć wpłatę od podatku do 6% uzyskanego dochodu. Osoba prawna (firma, spółka) może odliczyć wpłatę od podatku do 10% uzyskanego dochodu.

Sklep charytatywny

Pomagaj i pamiętaj

Zbiórki to wspólnota ludzi dobrej woli

previous arrow
Pomoc dla Rodaków na Białorusi
Pomoc dla Rodaków na Białorusi
next arrow

Organizujemy zbiórki tematyczne na rożnych platformach. Skorzystaj z tej formy pomocy i przyczyń się do wzmocnienia naszego środowiska i działań, które realizujemy. 

Oceniasz nasze działania na piątkę? Przekaż nam 5 zł, lub wielokrotność tej kwoty. Na co je przeznaczymy?

Szukamy partnerów, prywatnych i biznesowych, którzy rozumiejąc naszą misję pomogą nam bezpiecznie prowadzić stowarzyszenie, dla którego wszyscy w nim działający oddają bardzo wiele swojej pracy, umiejętności, talentów i zaangażowania.

“Piątka potrzeb” Odry-Niemen:

  1. Rodacy-Bohaterom – wszechstronna pomoc dla środowisk kombatanckich w Polsce i na Kresach
  2. Miejsca pamięci – Renowacja i opieka nad miejscami pamięci w kraju i za granicą.
  3. Wolontariat – rozwój centrum działań dla wolontariuszy, działania międzypokoleniowe oraz obywatelskie.
  4. Edukacja historyczna – projekty dla młodzieży i nauczycieli w Polsce i poza granicą, podróże edukacyjne, rozwój wirtualnych muzeów z naszych zbiorów.
  5. Wzmocnienie i rozwój środowiska Odra-Niemen 

Kwestujemy w całej Polsce

Od wielu lat Stowarzyszenie Odra-Niemen kwestuje na cmentarzach w całej Polsce. Nasi wolontariusze zbierają fundusze na:

Jesteśmy międzypokoleniową grupą, oznaczoną, działającą w ramach niezbędnych pozwoleń. W okresie Wszystkich Świętych i Zaduszek można nas spotkać w wielu miejscach.

Zebrane środki w 100% przeznaczamy na program Rodacy-Bohaterom.

Szukamy finansowania startując w konkursach i zdobywając dotacje. Dają nam szansę na działania, na rozwój, w tym na poszukiwanie innych źródeł finansowania. Ta strona – oferta powstała dzięki dotacji NIW-CRSO, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Skip to content