Wsparcie Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN

Działamy od 2009 roku, zbudowaliśmy od zera struktury organizacji, zespół wolontariuszy, zdobyliśmy zaufanie i szacunek wielu. Szukamy różnych form wsparcia, aby stale rozwijać projekty promujące nasza polską historię i pokazywać  ważne międzypokoleniowe relacje oparte o wartości pokolenia weteranów I i II Konspiracji. 

Naszą główną aktywnością jest wszechstronna współpraca ze środowiskiem kombatantów I i II Konspiracji, z Sybirakami, z seniorami opozycji antykomunistycznej czasów PRL.

Stale są  z nami obecne młode osoby, które w stowarzyszeniu znalazły autorytety, wartości i możliwość realizowania pasji oraz czerpania z doświadczeń bohaterów naszej wolności. 

Jesteśmy patriotycznym środowiskiem, budujemy pomosty ponad podziałami i ponad granicami.  

PROJEKTY ODRY-NIEMEN

Sprawdź na jakie cele przeznaczamy zebrane środki

Jak można nam pomóc?

1,5% podatku to 100% dla organizacji pozarządowej

Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1,5% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem. Dzięki zaznaczeniu organizacji, na którą na być przekazany 1,5% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną.

Darmowy program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Na co przeznaczamy 1,5%?

Numer KRS: 0000133146

Potrzebujesz czasu do namysłu lub już oddałeś innej organizacji swój 1,5%, ale chcesz nam pomóc?
Możesz pobrać ulotkę i przesłać ją znajomym, których chcesz zainteresować naszą działalnością.

Darowizny to wsparcie a Darczyńcy to przyjaciele

Czym jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian.

Kto może przekazać darowiznę?

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.).

Czy mogę odliczyć darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym?

Tak, możesz. Osoba prywatna może odliczyć wpłatę od podatku do 6% uzyskanego dochodu. Osoba prawna (firma, spółka) może odliczyć wpłatę od podatku do 10% uzyskanego dochodu.

Sklep charytatywny

Zostań naszym Patronem

Zbiórki to wspólnota ludzi dobrej woli

previous arrow
Pomoc dla Rodaków na Białorusi
Pomoc dla Rodaków na Białorusi
next arrow

Organizujemy zbiórki tematyczne na rożnych platformach. Skorzystaj z tej formy pomocy i przyczyń się do wzmocnienia naszego środowiska i działań, które realizujemy. 

Oceniasz nasze działania na piątkę? Przekaż nam 5 zł, lub wielokrotność tej kwoty. Na co je przeznaczymy?

Szukamy partnerów, prywatnych i biznesowych, którzy rozumiejąc naszą misję pomogą nam bezpiecznie prowadzić stowarzyszenie, dla którego wszyscy w nim działający oddają bardzo wiele swojej pracy, umiejętności, talentów i zaangażowania.

“Piątka potrzeb” Odry-Niemen:

  1. Rodacy-Bohaterom – wszechstronna pomoc dla środowisk kombatanckich w Polsce i na Kresach
  2. Miejsca pamięci – Renowacja i opieka nad miejscami pamięci w kraju i za granicą.
  3. Wolontariat – rozwój centrum działań dla wolontariuszy, działania międzypokoleniowe oraz obywatelskie.
  4. Edukacja historyczna – projekty dla młodzieży i nauczycieli w Polsce i poza granicą, podróże edukacyjne, rozwój wirtualnych muzeów z naszych zbiorów.
  5. Wzmocnienie i rozwój środowiska Odra-Niemen 

Kwestujemy w całej Polsce

Od wielu lat Stowarzyszenie Odra-Niemen kwestuje na cmentarzach w całej Polsce. Nasi wolontariusze zbierają fundusze na:

Jesteśmy międzypokoleniową grupą, oznaczoną, działającą w ramach niezbędnych pozwoleń. W okresie Wszystkich Świętych i Zaduszek można nas spotkać w wielu miejscach.

Zebrane środki w 100% przeznaczamy na program Rodacy-Bohaterom.

Szukamy finansowania startując w konkursach i zdobywając dotacje. Dają nam szansę na działania, na rozwój, w tym na poszukiwanie innych źródeł finansowania. Ta strona – oferta powstała dzięki dotacji NIW-CRSO, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content