Polacy na Świecie

Wigilie kombatanckie

Od lat organizujemy dla środowiska kombatantów spotkania świąteczne, pomagamy organizacyjnie lub finansujemy wydarzenia. W 2019 roku udało nam się w każdym z oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen zorganizować Partyzanckie Wigilie dla  wielu środowisk patriotycznych. 

Pierwsza część kombatanckich spotkań to wydarzenia realizowane zza wschodnią granicą. W Grodnie uczestnikami wydarzenia byli kresowi bohaterowie, z którymi znamy się już 10 lat. To członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Wigilię  prowadziła płk Weronika Sebastianowicz, a pomogły jej finansować to spotkanie różne, zaprzyjaźnione ze sobą, środowiska: Fundacja Pomoc Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz Straż Graniczna. Byliśmy też z darami w domach tych, którzy już z nich nie wychodzą. We Lwowie w Wigilii brali udział członkowie Towarzystwa Kombatantów i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa, a organizacyjnie wsparł to przedsięwzięcie nasz lwowski oddział Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr. W Wilnie dzięki wieloletniej współpracy z Wileńska Młodzieżą Patriotyczną, udało się przygotować Partyzancką Wigilię dla członków Koła AK, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. 

Druga część projektu to organizacja wydarzeń świątecznych w regionach, gdzie Odra-Niemen ma swoje oddziały. W każdym ze spotkań licznie uczestniczyli kombatanci wielu formacji: weterani I i II Konspiracji, Powstańcy Warszawscy, Sybiracy, osoby represjonowane okresu stalinowskiego, okresu PRL. W każdym ze spotkań brała udział także młodzież, co przełożyło się na międzypokoleniowe spotkania.

Projekt został zorganizowany dzięki  funduszom Odra-Niemen pochodzącym ze zbiórek i od darczyńców. Organizację wydarzeń w Polsce przygotowały:

Wrocław – Zarząd Główny Stowarzyszeni Odra-Niemen

Dębe Wielkie – Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Głubczyce – Opolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Lublin – Lubelski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Poznań – Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Kraków – Małopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Augustów – Podlaski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen

Projekt został dofinansowany jako zadanie publiczne, w ramach dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, z programu “Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.”

 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content