Polacy na Świecie

Nowe biura dla Odry-Niemen we Wrocławiu

Po 10 latach intensywnych działań prowadzonych głównie dla środowisk kombatanckich, ale też dla Polonii i Polaków za granicą, rozwoju wolontariatu, działań edukacyjnych, patriotycznych, dorobiliśmy się nowego pięknego miejsca, w samym centrum Wrocławia.  To miasto to główne miejsce naszych działań, a siedziba to serce całego naszego środowiska, które ma wielu członków, sympatyków w kraju i za granicą.  To siedziba Zarządu Głównego, miejsce dowodzenia i wielu projektów.

Zaczynamy nowy etap działalności, mając dużą przestrzeń potrzebną do pracy, ale też do spotkań z gośćmi, do dalszego wzmacniania wolontariatu, budowania mocnego środowiska. Przede wszystkim mamy w końcu godne miejsce na spotkania z kombatantami, na prezentację ich pamiątek, darów z Kresów.

Oficjalnie zaczynamy działania w nowej siedzibie od jesieni. Teraz czeka nas olbrzymia przeprowadzka, wiele spraw urzędowych związanych z  nowym miejscem i planowanie stałych, cyklicznych wydarzeń w nowym miejscu. Będzie to co dla nas najważniejsze: międzypokoleniowo, ponad podziałami, patriotycznie, wzruszająco i z super atmosferą.

Już teraz zapraszamy na jesienne spotkania w nowym miejscu na ul. Zelwerowicza.

Nowe miejsce na realizację kolejnych wyzwań

A taka była nasza dotychczasowa lokalizacja – zrobiliśmy klimatyczne wnętrza, ale czas na większy rozwój

Dobra dla nas zmiana nastąpiła dzięki:

Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Odra-Niemen. Wielu z nas swoim działaniem, lobbingiem doprowadziło do rozmów z UM Wrocław o nowej siedzibie, a potem do skutecznej realizacji zobowiązań.

Wszystkim członkom, sympatykom, wolontariuszom Stowarzyszenia Odra-Niemen. Dzięki ich wspaniałej pracy, godnej postawie podczas wszystkich naszych działań, mamy wystawioną jak najlepszą ocenę dla naszego środowiska i łatwiej było starać się o nową siedzibę. 

Narodowemu Instytutowi Wolności. Dzięki otrzymanej kilkuletniej dotacji na rozwój własny Stowarzyszenia Odra-Niemen, mogliśmy skuteczniej i efektywniej realizować nasze statutowe działania. Byliśmy i jesteśmy lepiej widoczni w przestrzeni publicznej. Staliśmy się przez to mocniejszym partnerem do rozmów z Wrocławskim Samorządem.

Urzędowi Miasta Wrocław. Od lat bezskutecznie zabiegaliśmy o nowe lokum, starając się o nie głównie ze względu na spotkania z kombatantami. Pierwsze poważne rozmowy na ten temat rozpoczęły się w 2019 roku i były od początku prowadzone w Biurze Prezydenta Miasta Wrocławia. Uzyskaliśmy dobre i godne miejsce na realizację celów statutowych i w dobrych cenach wynegocjowanych dla Organizacji Pożytku Publicznego.     

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content