Polacy na Świecie

Ekshumacje na Litwie etap II

II Etap ekshumacji na Litwie

Trwa kolejny etap prac poszukiwawczych na Litwie prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Zespół IPN wspierany przez wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen prowadzi badania równolegle w kilku miejscach.
Jednym z takich miejsc jest leśna mogiła niedaleko miejscowości Zawiasy. W roku 1920 odbyła się przy stacji kolejowej Zawiasy jedna z ostatnich potyczek w czasie konfliktu polsko-litewskiego 1919-20 r. Podczas walk poległo i zostało pochowanych we wspólnym grobie 7 żołnierzy litewskich oraz 4 nieznanych żołnierzy polskich. W dwudziestoleciu międzywojennym mogiła była zaniedbana. W 1938 orku, po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych Polski i Litwy postanowiono odnowić upamiętnienie, wznosząc betonową opaskę i stawiając metalowy krzyż. Dokładna lokalizacja mogiły oraz liczba osób pozostaje nieustalona.
W 2021 roku, na wniosek władz samorządowych rejonu elektreńskiego, litewscy archeolodzy przeprowadzili prace poszukiwawcze. W trakcie działań nie odnaleziono pochówków. Z analizy zebranych materiałów oraz historycznych map można wywnioskować, że poszukiwania były prowadzone w niewłaściwym miejscu.
Samorząd rejonu elektreńskiego zwrócił się o pomoc, przy współpracy z konsulatem RP w Wilnie, do Biura Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN z prośbą o wsparcie w pracach poszukiwawczych.
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content