Polacy na Świecie

Polacy na Litwie

Największe działania Stowarzyszenia Odra-Niemen są skupione wokół Polaków na Litwie, gdzie współpracujemy z większością polskich środowisk (Rejony Solecznicki, Wileński, Trocki, Święciański i Jezioroski). Tworzymy międzypokoleniowe projekty dla polskich działaczy, pedagogów, seniorów oraz uczniów i młodzieży, harcerzy. Wszystkie oddziały naszego stowarzyszenia aktywnie pracują na Litwie, gdzie jesteśmy obecni od ponad 8 lat.  Najstarsza i najmocniejsza więź łączy nas z Rejonem Solecznickim, z którym w 2019 podpisaliśmy stałą umowę współpracy.  

Sprawdź więcej na ten temat

Polacy na Białorusi

Na Białorusi nasi polscy przyjaciele skupieni są wokół Związku Polaków na Białorusi czy Macierzy Polskiej.  Stale współpracujemy z Polakami w Iwieńcu (40 km od Mińska). To miejscowość na skraju Puszczy Nalibockiej, gdzie od 25 lat szefuje polskiemu związkowi niezwykła kobieta Teresa Sobol, nasza wielka przyjaciółka. Jeździmy do Skidla, gdzie mieszka płk Weronika Sebastianowicz i jej wspaniałe polskie środowisko. Wspieramy Polaków w Wołkowysku, kombatantów w Lidzie i Rodaków w najmniejszych miejscowościach na Grodzieńszczyźnie. Kilkuletnia współpraca Polską Macierzą trwa na Polesiu dzięki pracy Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen. Współpracujemy także z harcerzami, dzięki aktywności i doświadczeniu Opolskiego Oddziału Odra-Niemen.

Sprawdź więcej na ten temat

Polacy na Ukrainie

We Lwowie powstał oddział naszego stowarzyszenia, co świadczy o znacznym współdziałaniu z polskimi środowiskami. Oprócz Lwowa pracujemy na Wołyniu, zachodnich terenach Ukrainy. Nasze serce zostawiliśmy w Krzemieńcu, Tarnopolu. Dojeżdżamy też do Polaków z Obwodu Żytomierskiego. Szczególnie Lubelski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen  realizuje zadania dla Polaków z Ukrainy, jej szef to Polak ze Lwowa. Natomiast ścieżki wołyńskie poznaliśmy dzięki Reginie Awtoniuk  z Chełma (Odra-Niemen), która razem ze środowiskiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, od lat opiekuje się polskimi miejscami pamięci.

Sprawdź więcej na ten temat

Polacy w Mołdawii

Od prawie 9 lat jesteśmy związani mocną współpracą z Polakami w Mołdawii (Bielce czy Kiszyniów), ale najmocniej ze Związkiem Polaków Gagauzji i jego szefową Ludmiłą Walewicz. Realizowaliśmy także zadania w Nadniestrzu. To wspaniałe miejsce, z polskimi śladami i aktywnymi Polakami. 

Sprawdź więcej na ten temat

Polacy w Wielkiej Brytanii

Mamy polskich przyjaciół w Wielkiej Brytanii. Współpracujemy z Polską Szkołą Sobotnią im. Gen. S.Sosabowskiego oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Polskich Weteranów w Southampton,  a w Londynie z Polską Wspólnotą Wielkiej Brytanii. Mamy zaszczyt cieszyć się przyjaźnią ppłk Ottona Hulackiego mieszkającego na Wyspie White.

Sprawdź więcej na ten temat

Polacy w Nowej Zelandii

Nasza młodzież nawiązała bardzo ważne dla nas relacje z Grupą Pahiatua w Nowej Zelandii. Grupa Pahiatua to polskie dzieci, które przeżyły zesłanie an Syberię, a Nowa Zelandia je przygarnęła. Realizowaliśmy dwie wyprawy na Wyspy, zbierając relacje od świadków historii i mieliśmy zaszczyt zaprosić delegację tej grupy na pobyty w Polsce. Cały czas trwają plany na dalsze wspólne działania.

Sprawdź więcej na ten temat

Łotwa, Czechy i Rumunia

Pracujemy z polskimi środowiskami na Łotwie, w Rumunii, zwłaszcza na Bukowinie, skąd sporo Polaków przybyło na Dolny Śląsk. Ostatnio mocne relacje łączą nas z Polakami na Zaolziu, zwłaszcza z młodym pokoleniem. Nasz Opolski Oddział, z racji swych doświadczeń rozwija współpracę z polskimi harcerzami z tych terenów i łączy te grupy z Polakami na Kresach.

Sprawdź więcej na ten temat

Rosja i Kazachstan

Grupa młodzieży ze Stowarzyszenia Odra-Niemen opracowała i zrealizowała wyprawę na Syberię, do Rosji i Kazachstanu, śladami Polaków zesłanych głównie z terenów dzisiejszej Ukrainy. Efektem tych spotkań jest stała współpraca z Polakami z Tajynszy, zwłaszcza, że grupa polskiej młodzieży z Kazachstanu studiuje we Wrocławiu i stale spotyka się w naszej głównej siedzibie.

Sprawdź więcej na ten temat

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content