Polacy na Świecie

1,5% podatku na organizację pożytku publicznego

Drodzy Przyjaciele Stowarzyszenia Odra Niemen

         Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za dotychczasowe wsparcie. Dzięki Waszej hojności mogliśmy zrealizować wiele ważnych projektów. Rok 2022 był dla nas bardzo pracowity. Rosyjska agresja wymierzona w naszych sąsiadów zza wschodniej granicy sprawiła, że przybyło nam wyzwań, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Udało nam się przewieźć kilkadziesiąt ton pomocy humanitarnej dla naszych rodaków zamieszkujących terytorium Ukrainy, którzy dzielili się solidarnie z wszystkimi potrzebującymi. Całą akcją, dystrybucji darów na miejscu, zajmował się nasz lwowski oddział Stowarzyszenia Odra Niemen. Pomagaliśmy również na miejscu udostępniając noclegi i wspierając uchodźców. W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się również Polacy zamieszkujący tereny Białorusi, gdzie do dnia dzisiejszego nie możemy wjechać i bezpośrednio wspierać naszych Rodaków. Jednak robimy co możemy, aby nie zostali bez naszej pomocy.

Zbliża się okres rozliczeniowy za rok podatkowy 2022, a to dla nas szansa, aby pozyskać środki na realizację naszej misji w 2023 r. Jeśli czują Państwo, że to co robimy jest ważne, zachęcamy do przekazania w rozliczeniu PIT 1,5% z podatku na Stowarzyszenie Odra Niemen. W ubiegłym roku zwiększyła się kwota wolna od podatku do 30 000 zł, co oznacza, że dochody do tej kwoty nie będą objęte opodatkowaniem, więc również nie będzie możliwości przekazania 1,5% na organizacje pożytku publicznego.

Na co przeznaczyliśmy 1% podatku w 2022 roku

Rodacy Bohaterom

Za nami wiosenna akcja Rodacy Bohaterom, która skoncentrowana była głównie na Polakach z Ukrainy. Zawieźliśmy również kilka transportów z paczkami do kombatantów na Litwie oraz z powodu braku możliwości wyjazdów na Białoruś udało nam się wspomóc finansowo zamieszkałych tam kombatantów.

Sanatoria dla bohatera

Tylko w tym roku w projekcie „Zdrowie bohaterom” udało nam się zorganizować 6 turnusy rehabilitacyjne w Cieplicach, Kudowie i w Polanicy dla kombatantów, sybiraków, świadków historii oraz polskich seniorów z Litwy, Ukrainy i Białorusi.

Edukacja historyczna

Stowarzyszenie Odra-Niemen było patronem kilku konkursów historycznych, a naszą nagrodą dla laureatów była wyprawa edukacyjna do Warszawy i spotkania z Powstańcami Warszawskimi oraz lekcje historii w Pałacu Prezydenckim. Dla kolejnej grupy laureatów zorganizowaliśmy wyjazd na Litwę, podczas którego razem z wileńskimi kombatantami uczestniczyliśmy w obchodach “Operacja Ostra Brama”

Posiłki dla kombatantów

Cały czas realizujemy program dowożenia posiłków dla kombatantów, który można wesprzeć w naszym sklepie charytatywnym.

posiłek dla kombatanta

Akcje pomocowe dla Ukrainy

Od marca tego roku przewieżliśmy kilkadziesiąt ton pomocy humanitarnej na Ukraine, gdzie nasz Lwowski odział kordynował akcje pomocową. w siedzibie centrali Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu udzieliliśmy schronienia matkom i dzieciom, uchodźcom ze wschodniej części Ukrainy.

Dom polski w Nadniestrzu

zrealizowaliśmy projekt remontu Polskiego Domu w Nadniestrzu w Swobodzie Raszków, dla Towarzystwa Polskiej Kultury “Mała Ojczyzna”.

Kolonie dla polskich dzieci

W te wakacje udało nam się zorganizować kolonie dla Polskich dzieci z Litwy i Białorusi. Podczas wakacji młodzież z Kresów integrowała się z dziećmi z Polski. Kolonie odbyły się w czterych lokalizacjach.

Wsparcie represjonowanych Polaków na Białorusi

Staramy się, na ile to możliwe, utrzymywać kontakt z represjonowanymi Polakami na Białorusi. Wspieramy ich finansowo, rzeczowo oraz prawnie.

Remont polskich grobów na cmentarzu w Gruzji

Jesieniom tego roku udaliśmy się do Gruzji w celu wyremontowania zabytkowych grobów Polaków na cmentarzu Kukijskim w Tbilisi. Udało nam się odnowić jedenaście miejsc. 

Zaduszki kresowe

W tym roku zrealizowaliśmy szeroko zakrojoną akcje zaduszkową podczas której uporządkowaliśmy Polskie kwatery i miejsca pamięci oraz zapalaliśmy znicze. Odwiedziliśmy min. cmentarze na Litwie, Łotwie, na Ukrainie, w Polsce i w Niemczech. 

Narodowe Święto Niepodległości

Jak co roku 11 listopada zajęliśmy się organizacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości we Wrocławiu, gdzie przygotowaliśmy oprawę historyczną i wystawialiśmy swoje stoiska edukacyjne.

Plany na rok 2023

W 2023 roku planujemy kontynuować nasze dotychczasowe działania, jak również mamy wiele nowych ciekawych pomysłów, które będziemy starali się wdrożyć. Wszystko w Waszych rękach. Podaruj nam swój 1,5% podatku z rocznej deklaracji PIT, a my zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać te środki na szczytne cele.

 • Akcja Rodacy-Bohaterom
 • Wolontariat – wzmocnienie grup wolontariuszy przez spotkania, szkolenia i wyprawy edukacyjne
 • Współpraca z środowiskami kombatanckimi oraz promowanie ich dokonań
 • Remonty polskich miejsc pamięci na Kresach Wschodnich oraz opieka nad lokalnymi 
 • Organizacja wydarzeń rocznicowych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dni Pamięci o Witoldzie
  Pileckim, Wołyń Pamiętamy –  Wyprawy na miejsca pamięci
 • Organizacja konkursów historycznych i plastycznych z nagrodami dla ich laureatów w tym wyprawa na Litwę
  „Operacja Ostra Brama”
 • Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji w Naddniestrzu.  Zakup posiłków w szkolnej stołówce dla polskich dzieci
 • Projekty polonijne – współpraca z działaczami, seniorami z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Norwegii,
  Mołdawii, Czech i USA – główne tematy to upamiętnienie miejsc pamięci, wzmacnianie współpracy i
  struktur organizacji, edukacja patriotyczna i historyczna, promocja polskiej historii
 • Wakacje z historią dla dzieci z Polski i za granicy
 • Program dostarczania posiłków dla potrzebujących kombatantów
 • Sanatoria dla Kombatantów, Sybiraków oraz działaczy niepodległościowych
 • Wsparcie represjonowanych Polaków na Białorusi
 • Kresowe zaduszki
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content