Polacy na Świecie

Nowy Zarząd Główny SON

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele!

Chciałabym przekazać, że w dniu 13 maja 2023 roku we Wrocławiu, sali Centrum Historii Zajezdnia, dobyło się Walne Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Za nami 2 kadencje zarządu, każda to 7 lat, tak więc miałam możliwość podsumowania 14 lat pracy naszego środowiska, oto kilka danych pokazujących jak bardzo się rozwijamy:

1/ Początek działań to 3 osoby, na zebraniu wyborczym w 2023 roku był ponad 100 delegatów

2/ Na koniec I kadencji, w 2016 roku mieliśmy 159 członków, stan na 2023 rok to 431 osób

3/ Liczba oddziałów SON, po I kadencji, oprócz centrali, to 4 środowiska powstałe na Podlasiu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce, w 2023 roku oprócz centrali we Wrocławiu, mamy 8 oddziałów, dołączyły środowiska SON na Opolszczyźnie, Mazowszu, Podkarpaciu i powstał jeden oddział zagraniczny na Ukrainie we Lwowie

4/ Zdobyliśmy nową siedzibą dla centrali Odra-Niemen przy ul. Zelwerowicza 16/3, miejsce to stało się wizytówką stowarzyszenia Odra-Niemen i coraz popularniejszym adresem we Wrocławiu, w zakresie realizacji działań społecznych, edukacyjnych, patriotycznych, międzypokoleniowych

5/ Zaczynaliśmy działania od współpracy z Polakami z Białorusi, obecnie działamy także na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Mołdawii, Norwegii, USA, Czechach, Gruzji, a Polsce współtworzymy Federacja Patriotyczna

Jedynym trudnym dla nas tematem jest zmniejszająca się współpraca ze środowiskiem kombatantów. Nasi najważniejsi przyjaciele, nasza opieka, autorytety coraz liczniej odchodzą na wieczną wartę. W I kadencji obejmowaliśmy wsparciem kilka tysięcy kombatantów w kraju i za granicą, obecnie ta grupa to kilkaset weteranów i liczba ta stale się zmniejsza. Przed nowym zarządem wyzwania w tym obszarze, aby ocalić od zapomnienia tych, którzy byli z nami przez te wszystkie lata najważniejszymi postaciami.

Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za te wspólne lata, trudne, ale fascynujące. To był zaszczyt pracować z zarządem marzeń, który przez 14 był lojalny, pracowity, skromny i niezwykle mocno działający na rzecz Odra-Niemen. Dziękuję Małgorzacie Suszyńskiej, Dominikowi Rozpędowskiemu, Norbertowi Klimkowi, Oli Połomskiej (wcześniej Bujalskiej), Kamili Gosiewskiej, Eugeniuszowi Gosiewskiemu, Pawłowi Ostrowskiemu, Grażynie Piotrowicz. Siła i rozwój ostatnich 14 lat to główna zasługa tej grupy

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest silne dzięki temu, że mamy oddziały w całej Polsce i jeden za granicą we Lwowie. Wszyscy ciężko pracują i w swoich regionach i dla dobra całego środowiska, wzmacniając pozycję Odry-Niemen. Chcąc mocniej rozwijać nasze środowisko, Walne Zebranie Członków SON w 2022 roku podjęło uchwałę o poszerzeniu liczby członków zarządu o 4 osoby – przedstawicieli środowisk oddziałowych SON. W dniu wczorajszym wybieraliśmy władze według nowych regulaminów. Przedstawiam Państwu nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen, który będzie razem pracował przez kolejne 7 lat:

Bartosz Cielecki – Wrocław

Krystian Fila – Odra-Niemen Podkarpacie

Krystyna Frołowa-Fadejczuk – Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr , Lwów

Kamila Gosiewska – Wrocław

Eugeniusz Gosiewski – Wrocław

Krzysztof Krzemiński – Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki

Piotr Kurpaska – Wrocław

Jadwiga Michniak – Odra-Niemen Małopolska

Michał Mormul – Wrocław

Aleksandra Połomska – Wrocław

Dominik Rozpędowski – Wrocław

Małgorzata Suszyńska – Wrocław

Komisja Rewizyjna:

Regina Awtoniuk – Chełm

Norbert Klimiuk – Wrocław

Krystyna Wotkiewicz – Wrocław

Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen wybrało mnie na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję, co przyjęłam z ogromnym wzruszeniem.

Przed nami, kolejne fascynujące lata, w czasie których zawalczymy o jeszcze większy kawałek świata, który zauroczy się tą niezwykłą organizacją społeczną jaką jest Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Serdecznie pozdrawiam

Ilona Gosiewska – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content