Polacy na Świecie

Odeszła Jadwiga Zappe ze Lwowa

Odeszła Pani Jadwiga Zappe ze Lwowa. Ostatnia z ostatnich, wielka Polka, kochająca Polskę, Lwów i młodzież. Każdy nasz pobyt we Lwowie to wzruszające spotkanie z Panią Jadwigą, wiele mądrych słów, opowieści, znakomita wiedza historyczna i ogromna życzliwość dla młodzieży.  

Lwowski Oddział Odry-Niemen był w stałym kontakcie z Panią Jadwigą a wiele grup z Polski, w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, zawsze pamiętały o siostrach Zappe. 

Zrobiło się pusto we Lwowie. 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content