Polacy na Świecie

Projekty na Litwie i Łotwie

Turmont i Dyneburg

W dniach 17-27.07.2020 realizowaliśmy pierwszy po wybuchu pandemii, projekt zagraniczny. Główny cel pobytu to renowacja dwóch polskich cmentarzy w Bogdaniszkach i Heronimowie. To miejscowości wokół Turmont w Rejonie Jezioroskim. 

Nasze prace na cmentarzach związane są z tym, że głównie jesteśmy z Dolnego Śląska, gdzie większość z nas ma kresowe korzenie, a na ziemiach zachodnich nie mamy tak ważnych miejsc pamięci. W ten sposób łączymy wolontariat z pamięcią historyczną, a część z nas szuka swych korzeni. 

Prace na cmentarzu w Bogdaniszkach

Prace na cmentarzu w Heronimowo

Odkrywamy też, w ramach naszej misji, polskie ślady i staramy się na miarę naszych sił, ocalać od zapomnienia polską historię i jej bohaterów. 

Projekt to zadanie własne Stowarzyszeni Odra-Niemen, realizowane od lat w różnych krajach zza wschodnią granicą.  Finansujemy je ze środków prywatnych oraz zebranych funduszy podczas kwest zaduszkowych.

Wszyscy pracują wolontaryjnie, wspólnie przygotowując posiłki i  realizując zespołowo poszczególne elementy zadania 

WKRÓTCE WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW  NA TEMAT PROJEKTU, NA BLOGU ODRY-NIEMEN 

Przez 10 dni przebywaliśmy na Litwie, w Turmoncie, tuż przy granicy z Łotwą. Było to możliwe dzięki pomocy mieszkających tu Polaków, z Jezioroskiego oddziału ZPL, na czele z jej szefową Panią Teresą Narkiewicz.

Odbywały się spotkania z Rodakami, kosztowaliśmy regionalnych przysmaków, poznawaliśmy się nawzajem oraz odkrywaliśmy Rejon Jezioroski. Zbieraliśmy też relacje naszych Rodaków,  materiały do dalszych zadań edukacyjnych, patriotycznych oraz na podcasty, do nowego tworzonego kwartalnika, czy do blogu Odry-Niemen. 

Odwiedziliśmy na Łotwie Dyneburg, z jego polskimi śladami, Dom Kultury Polskiej, Polską Szkołę im. Józefa Piłsudskiego. Dzięki Pani Dyrektor Halinie Smólko mieliśmy szansę na fascynującą rozmowę o polskiej placówce edukacyjnej, historii miasta i polskiej społeczności Dyneburga.  

Nie sposób było  nie zobaczyć miejsc związanych ze  znanym rodem Platerów, z Polskich Inflantów. Rodzina związała swoje życie ze sprawą Polski. To patrioci, którzy wnieśli znaczny wkład w rozwój kultury polskiej.

Szlak Legionów Generała Rydza-Śmigłego (Łotwa)

Przebywaliśmy tuż na granicy z Łotwą, blisko Dyneburga. Naturalne zatem było zorganizowanie wypraw pamięci szlakiem Legionów Generała Rydza-Śmigłego.
 
Postawiliśmy setki zniczy i stworzyliśmy nowe trasy edukacyjnego dla naszego środowiska i innych organizacji. 
 
Na trasie co krok zbiorowe groby, miejsca pamięci polskich żołnierzy, którzy w latach 1919-1920 oddali swe życie za wolną Łotwę.  
 
Trasa przejazdu to m.in: Wyszki, Jankieliszki, Krasław czy Ławkiesy

26 lipca tuż przed odjazdem do Polski, zorganizowaliśmy razem z Polakami z Turmont rocznicową uroczystość przy zbiorowej mogile żołnierzy AK, poległych w czasie II Wojny Światowej.  

Wilno

W drodze powrotnej do Polski, krótki, ale intensywny pobyt w Wilnie. Nie mogło nas nie być w tym jubileuszowym roku, na grobach legionistów walczących w 1920 roku o wolną Polskę.  Postawiliśmy znicze na najbardziej wzruszającej polskiej kwaterze  wojskowej na Antokolu. Obowiązkowa Rossa, Ostra Brama.  Mieliśmy też szczęście  odwiedzić wileńskiego kombatanta kpt. Edwarda Klonowskiego, z którym znamy się już prawie 10 lat. Jak zawsze było wzruszająco.  

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, wsparcie i życzliwość Rodakom z Litwy i Łotwy:

⇒ Teresie Narkiewicz – Prezes Jezioroskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie

⇒ Halinie Smólko – Dyrektor Polskiej Szkoły im Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu

⇒ Rajmundowi Klonowskiemu – przewodnikowi po Wilnie, dziennikarzowi Kuriera Wileńskiego, przyjacielowi Odry-Niemen

Ogromne podziękowania za ciężką pracę, zaangażowanie, oddanie swego wolnego czasu na ważne zadania, kierujemy do wolontariuszy: 

Grupa z Twardogóry

Grupa wolontariuszy ( 8 osób) z województwa dolnośląskiego z Twardogóry koło Wrocławia. W skład grupy weszli:

– przedstawiciele Stowarzyszenia Jana Pawła II (Aleksandra Perit, Dariusz Małecki)

– Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II (Irena Puchalska)

– Radny Powiatu Oleśnickiego Alojzy Kulig

– sympatycy Stowarzyszenia Odra-Niemen (Jolanta i Józef Kustra, Zenon Perit, Janusz Puchalski)

Grupa ze Stowarzyszenia Odra-Niemen

Członkowie  i wolontariusze stowarzyszenia z całej Polski (22 osoby):

– Małopolski Oddział Odry-Niemen (Ptaszkowa)

– Wielkopolski Oddział Odry-Niemen (Poznań)

– Lubelski Oddział Odry-Niemen (Lublin)

– Opolski Oddział Odry-Niemen (Opole)

– centrala Odry-Niemen Dolny Śląsk (Wrocław, Nowa Ruda)

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content