Polacy na Świecie

Wakacje z historią

Wakacje za nami. Ten rok, ze względu na pandemię koronawirusa, był trudny do przeprowadzenia pobytów letnich dla dzieci i młodzieży. Było to trudne zwłaszcza dla uczestników zza wschodniej granicy. Jednocześnie otrzymywaliśmy wiele zapytań w tym temacie od współpracujących z nami polskich środowisk. Przedstawiliśmy zatem do konkursu dotacyjnego modyfikację naszego zadania, które od lat z powodzeniem realizujemy. 

W tym roku “Wakacje z historią” odbyły się w miejscu zamieszkania uczestników projektu. Udział w w nim wzięły trzy szkoły polskie z Rejonu Solecznickiego. Już wiemy, że wszystko się udało. Były zajęcia historyczne, wycieczki edukacyjne po okolicy, zajęcia artystyczne,  łącznie z warsztatami filmowymi on-line, prowadzonymi z profesjonalnego studia. W projekcie uczestniczyło 120 polskich uczniów.   

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu I grupa. Wakacje z historią-Butrymańce

Sprawozdanie z realizacji projektu II grupa. Relacja z zadania “Wakacje z Historią” w Jaszunach

Podziękowania

Projekt udało się ciekawie i bezpiecznie zrealizować dzięki świetnej współpracy wielu podmiotów o osób. Mocno dziękujemy:

Wydziałowi Edukacji Rejonu Solecznickiego, za wsparcie organizacyjne

Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, za pomoc merytoryczną

Dyrekcji i pedagogom polskich szkół w Jaszunach, Butrymańcach, Solecznikach, za koordynację działań na Litwie IPN Oddział we Wrocławiu, za materiały i gry edukacyjne Pawłowi Przewoźnemu z White Studio, za realizację zajęć artystycznych on-line i prezentów muzycznych dla szkół

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content