Polacy na Świecie

Wydawnictwa Odry-Niemen

Przez lata spotykaliśmy na naszej drodze wielu  kombatantów różnych formacji,  Sybiraków, polonijnych działaczy społecznych. Słuchaliśmy ich historii, poznawaliśmy nowe wydarzenia, miejsca pamięci, skupialiśmy wokół siebie międzypokoleniowe grupy. Przy okazji realizacji zadań, tworzymy wiele fotoreportaży, nagrywamy relacje ze świadkami historii, tworzymy małe publikacje projektowe.

Wokół nas coraz mniej naszych przyjaciół – bohaterów, świadków historii. Zostały wspomnienia, dokumenty, nagrania i przesłania pokoleń, które walczyły o wolną Polskę. To wszystko skłoniło nas do wzmocnienia w 2020 roku kolejnego obszaru działań. 

Będziemy aktywniej produkować różne formy wydawnicze Odry-Niemen. Chcemy wokół zdobytych materiałów, 10-letnich doświadczeń i fantastycznych pasjonatów budować nasz mały autorski THINK TANK jako miejsce  dialogu, wymiany doświadczeń i wiedzy.  Budujemy różne narzędzia, zarówno tradycyjne drukowane, jak  i multimedialne. Wokół nich łączymy działaczy naszej organizacji, powstałej niedawno Federacji Patriotycznej oraz Rodaków ze świata, z którymi dane nam jest się spotykać i współpracować.

Jest tak wielu fantastycznych społeczników, pedagogów, naukowców, przedsiębiorców zainteresowanych polską historią, jej bohaterami, losami naszych Rodaków rozsianych po świecie. Tworzymy  zatem grupę fachowców, pasjonatów, która oparta o wartości, postawy, doświadczenia bohaterów naszej wolności, ma promować edukację historyczną, patriotyzm gospodarczy, współpracę Polaków ponad granicami. 

Działania

Chcąc zapewnić lepszą słyszalność grupie fachowców, z różnych obszarów tematycznych,  skupionych wokół Odry-Niemen oraz mając obowiązek niesienia kolejnym pokoleniom informacji i przesłania otrzymanych od bohaterów naszej wolności, budujemy różnorodne  narzędzia medialne.  


Kwartalnik “Odra-Niemen PONAD GRANICAMI”


Podcasty “Odra-Niemen PONAD GRANICIAMI”


Blog PORÓŻE Z MISJĄ


PUBLIKACJE Odry-Niemen

Kwartalnik to projekt, o którym od dawna marzyliśmy.  Własna publikacja ma być  uzupełnieniem i prestiżowym świadectwem naszych działań, spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski. Wydanie drukowane i internetowe.

Podcasty będą publikowane co najmniej dwa razy w miesiącu. Gości do podcastów będziemy zapraszać z całej Polski, zza granicy, tam gdzie prowadzimy nasze działania i spotykamy nietuzinkowych Rodaków.

Blog to miejsce, które zbiera relacje Rodaków zza granicy, opisuje polskie wydarzenia, pokazuje aktualną sytuację Polaków w różnych miejscach świata. To też poznawanie i szukanie polskich śladów, spotkań ze świadkami historii. 

Publikacje Odry-Niemen to albumy, broszury, książki, inne wydawnictwa o tematyce historycznej, ale związanej z materiałami, które sami uzyskaliśmy, na temat osób, które poznaliśmy, o miejscach, które odwiedzamy i wydarzeniach, które są dla nas ważne. 

AktualnościStrona główna

O nas
Rodacy Bohaterom
Galeria pamiątek
Polacy na świecie
Podróże z misją BLOG
kombatanci |
wolontariat |
edukacja
wejdź na stronę
zdjęcia | relacje…
Czytaj więcej


Współpraca

 

Kontakt biuro@odraniemen.org 

Budując nowe narzędzia medialne, szukamy funduszy w różnych miejscach. Otrzymujemy dotacje, włączamy środki własne organizacji, szukamy sponsorów, instytucjonalnych darczyńców. 

Wierzymy mocno, że nasze wydawnictwa na trwale wpiszą się w historię Stowarzyszenia Odra-Niemen i jak inne projekty będą  profesjonalnie, ponad granicami i podziałami, budowały polską wspólnotę.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy budowie nowych mediów.

 

Partnerzy

Przy budowie Kwartalnika i podcastów otrzymaliśmy dotację z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3.


Publikacja “Ścieżkami Powstańców” została wsparta dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content