Polacy na Świecie

Podcasty Stowarzyszenia Odry-Niemen

Od września 2020 roku zaczynamy tworzyć własne materiały informacyjne w druku i multimedialne. Tworzymy narzędzia, budujemy zespół do nowego kwartalnika o tematyce kresowej polonijnej, historycznej. Powstaną także podcasty. Otrzymaliśmy grant z Narodowego Instytutu Wolności, który pozwoli zrealizować autorski projekt i wzmocnić nasz środowiskowy przekaz. 

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3.

PONAD GRANICAMI – kwartalnik Stowarzyszenia Odra-Niemen

Kwartalnik to projekt, o którym od dawna marzyliśmy.  Własna publikacja ma być  uzupełnieniem i prestiżowym świadectwem naszych działań, spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski.

Od września 2020 budujemy własne pozarządowe media o Polonii i Polakach poza granicami Polski, o polskiej historii, jej bohaterach i skomplikowanych losach naszych Rodaków. Interesują nas międzypokoleniowe relacje, działania  ponad granicami, ponad podziałami, szukanie wspólnych doświadczeń, tożsamościowych korzeni.

Chcemy promować wolontariat i edukację historyczną realizowane  poprzez  nowoczesne metody i narzędzia.  


PONAD GRANICAMI – PRZECZYTAJ


Działania w 20202 roku związane ze stworzeniem nowego kwartalnika “Ponad Granicami”  

  • Utworzenie redakcji kwartalnika
  • Rejestracja tytułu kwartalnika w Sądzie Okręgowym
  • Tworzenie zespołu do realizacji projektu
  • Zakup oprogramowania do przeglądania kwartalnika w internecie
  • Wydanie w grudniu pierwszego numeru kwartalnika w internecie
  • Dystrybucja bezpłatna – w kraju i za granicą
  • Promocja kwartalnika “Ponad Granicami”

Działania w 2021 roku związane ze stworzeniem nowego kwartalnika “Ponad Granicami”  

  • Wydanie 4 numerów kwartalnika papierowego oraz internetowego “Ponad Granicami”
  • Promocja działań wydawniczych oraz rezultatów projektu
  • Podsumowanie projektu i plany na rozwój kwartalnika w kolejnych latach

Współpraca przy kwartalniku “Ponad Granicami”

Zapraszamy do zamieszczania swoich tekstów, przesyłania tematów, którymi powinniśmy się zainteresować. Czekamy też na uwagi do kwartalnika.

Kwartalnik “Ponad Granicami” można zamawiać. Jesteśmy też do dyspozycji we wszelkich sprawach organizacyjnych. Zapraszamy do kontaktu. 

Bolesław Bezeg Redaktor Naczelny

b.bezeg@odraniemen.org

Ilona Gosiewska Koordynator projektu

i.gosiewska@odraniemen.org

Projekt jest dofinansowany przez 2 lata z Narodowego Instytutu Wolności, ale wierzymy mocno, że nasze wydawnictwa na trwale wpiszą się w historię naszego stowarzyszenia i będą przez lata budowały polską wspólnotę. Kwartalnik będzie wydawany w formie papierowej i internetowej. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy budowie nowych mediów.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content