Polacy na Świecie

Oświadczenie w sprawie zatrzymanych Polaków na Białorusi

Szanowni Państwo, Drodzy przyjaciele!
 
Stowarzyszenie Odra-Niemen od ponad 10 lat współpracuje z polskimi środowiskami na Białorusi. Nie włączając się w politykę, wspieramy naszą narodową grupę, tak jak inne kraje pomagają swoim Rodakom za granicą.
 
Historia Polaków mieszkających za wschodnią granicą jest bardzo złożona i tragiczna. Nie znaleźli się na terenie obecnej Litwy, Łotwy, Białorusi czy Ukrainy z powodów zarobkowych, nie można ich nazywać Polonią. Naszych Rodaków odcięła od Ojczyzny historia, wielka międzynarodowa powojenna polityka. Od pokoleń zamieszkują te tereny, o czym świadczą liczne polskie cmentarze, kwatery wojskowe, zabytki kultury.
 
Stowarzyszenie Odra-Niemen wspiera Polaków na Białorusi, poprzez akcję Rodacy-Bohaterom, środowiska kombatantów, Sybiraków, polskich seniorów, społeczności, które kultywują kulturę, język i historię swoich przodków. Łączymy się ponad granicami, budując wspólne projekty, nikomu nimi nic złego nie czyniąc. Mamy wśród tych grup także białoruskich przyjaciół.
 
Nie rozumiemy i mocno się nie zgadzamy z zarzutami i aresztowaniami polskich działaczy społecznych na Białorusi: Anny Paniszewej z Brześcia, Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta z Grodna, Mariny Tiszkowskiej z Wołkowyska, Ireny Biernackiej z Lidy. Znamy ich wszystkich, to odważne osoby, społecznicy, działacze, pedagodzy. Pracują z młodzieżą, seniorami, kombatantami, dbają o  polskie miejsca pamięci, kultywują polskie tradycje, uczą języka polskiego. 

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest jak zawsze z Polakami na Białorusi. Jesteśmy, pamiętamy i staramy się działać, budując współpracę ponad podziałami, w sprawie aktualnej, trudnej sytuacji naszych Rodaków na Białorusi.
 
Zarząd Stowarzyszenia Odra-Niemen
Może być zdjęciem przedstawiającym ‎tekst „‎RODACY BOHATEROM.PL RODACY د BOHATEROM!‎”‎
 

 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content