Polacy na Świecie

Konkurs polonijny – szkolenia dla organizacji

Zapraszamy Państwa na szkolenia w zakresie przygotowania projektów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek w konkursie, ale również dla tych, którzy zastanawiają się czy startować czy nie..

Wszystkie te podmioty powinny w swoich zamierzeniach planować realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć wnioski na kwotę do 7 tys. złotych.

Podczas szkoleń będzie można zadać m.in.  pytania na temat tego, jakie wnioski dofinansowujemy, jak wypełnić i złożyć nasz wniosek konkursowy, jak będzie on oceniany. 

Terminy i miejsca szkoleń

Szkolenia odbywają się w wymiarze 3 godzin każde.  Osoby, które chcą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu proszone są o zgłoszenie na adres:  regranting@odraniemen.org

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2021

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content