Konkurs polonijny 2021 – Regranting

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA PROJEKTY DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. 

O dofinansowanie mogą starać się:

1/ Organizacje pozarządowe z Polski,

2/ Organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

3/ Grupy nieformalne powstałe na terenie Polski /samodzielnie lub przez Patrona-wybraną organizację pozarządową, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Informacje dodatkowe

Szkolenia

W ramach działań edukacyjnych i doradczych organizujemy szkolenia stacjonarne i on line na których odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania.

 

Wszelkie pytania na temat konkursu oraz zgłoszenia na szkolenia /stacjonarne lub on line/ można nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

regranting@odraniemen.org

Help-Desk

W powyższym linku znajdą Państwo najczęściej zadawane przez organizacje pytania i odpowiedziami na nie.  SPRAWDŹ TUTAJ

Edycje konkursowe

I tura konkursu 

Termin naboru od 4-26 maja 2021 roku 

Wnioski należy przesyłać na adres:  Stowarzyszenie Odra-Niemen,   ul. Zelwerowicza 16/3,   53-676 Wrocław w terminie do dnia 26 maja 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Termin realizacji projektów: od 21 czerwca do 31 października br.

II tura konkursu 

Do dnia 26 lipca, można drogą mailową przesłać do biura Stowarzyszenia Odra-Niemen ofertę w konkursie na małe granty dla Polonii i Polaków poza granicami 2021.
 
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 9 sierpnia br. i w tym dniu ogłosimy wyniki konkursu.
 
Od 9 sierpnia można rozpocząć realizację projektów, która musi zakończyć się najdalej w dniu 31 października 2021 roku.
 

O dofinansowanie w II naborze konkursu mogą starać się wyłącznie polskie organizacje zarejestrowane poza granicami Polski,

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2021

Skip to content