Konkurs polonijny 2021 – Regranting

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA PROJEKTY DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Termin naboru od 4-26 maja 2021 roku 

O dofinansowanie mogą starać się:

1/ Organizacje pozarządowe z Polski,

2/ Organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

3/ Grupy nieformalne powstałe na terenie Polski /samodzielnie lub przez Patrona-wybraną organizację pozarządową, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Szkolenia

W ramach działań edukacyjnych i doradczych zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie na szkolenia stacjonarne i on line.

Na szkoleniu dowiecie się Państwo o wszystkim, o czym powinniście wiedzieć podejmując decyzję o udziale w konkursie. Dowiecie się również jak napisać wniosek o grant.

Przy zgłoszeniu należy zaznaczyć, że udział w szkoleniu będzie poprzez internet. Na Państwa adres wyślemy link do udziału w internetowym szkoleniu. Ta forma udziału może być szczególnie ważna dla przedstawicieli organizacji spoza Polski, które zechcą aplikować w konkursie.

 

 

Wszelkie pytania na temat konkursu oraz zgłoszenia na szkolenia /stacjonarne lub on line/ można nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

regranting@odraniemen.org

Terminy szkoleń

HELP-DESK/SPRAWDŹ TUTAJ

W powyższym linku znajdą Państwo najczęściej zadawane przez organizacje pytania i odpowiedziami na nie. Zapraszamy do sprawdzania.

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW KONKURSU

Po zakończeniu konkursu, dla organizacji i grup, które uzyskają dofinansowanie zostaną zorganizowane dwa szkolenia na temat realizacji i rozliczenia projektów.

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2021

Skip to content