Polacy na Świecie

Kluby Polonijne Odry-Niemen

Projekt zakłada utworzenie i rozwój Regionalnych Klubów Polonijnych  w Polsce, na bazie oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Zadanie jest adresowane do młodych Rodaków, uczących się, studiujących, pracujących, chcących założyć biznes w Polsce , którzy przyjechali z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, lub innego kraju byłego Związku Radzieckiego.

Zadanie jest kierowane do Rodaków, którzy chcą pozostać w Polsce i chcą stać się aktywnymi obywatelami, a poprzez zaproponowany plan działań w ramach Klubów Polonijnych Odry-Niemen zdobędą nową, praktyczną wiedzę, umiejętności, poznają zaangażowane środowiska rówieśników z różnych miast, polepszą znajomość języka polskiego i wzmocnią swoją polską tożsamość.


Specyfika działań Wnioskodawcy oparta jest o młode, aktywne pokolenie, które zbudowało oddziały w całej Polsce, co pozwala łatwiej włączyć młodych Rodaków w nasze działania.

Kolejną charakterystyką Oferenta,  jest realizacja projektów opartych o mocny wolontariat, międzypokoleniowe relacje i rozwinięte postawy patriotyczne dzięki wieloletniej współpracy ze środowiskiem kombatanckim.

Regionalne Kluby Polonijne z całym programem działań są rozwijane na bazie edukacji historycznej, patriotycznej, tożsamościowej.

Obok praktycznych, nowoczesnych umiejętności uczestnicy Klubów będą poznawać polską i regionalną historię, kulturę, walory turystyczne. Kluby Polonijne mają też być miejscem integracji, informacji, porad prawnych.


W ramach działań rozpoczętych w 2021 roku realizowano następujące działania:

Powstanie Regionalnych Klubów Polonijnych

Powstały 4 struktury organizacyjne, w tym 3 Regionalne Kluby Polonijne we Wrocławiu i w  Lublinie. Utworzono  1 zaplecze informacyjne w Warszawie, reprezentowane przez czołowych działaczy polskiego środowiska na Białorusi.

Nawiązano współpracę ze środowiskami działającymi w Warszawie – Fundacją Młode Kresy oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego – którzy związani są z Polakami z Białorusi. Gwarantują oni sprawdzony proces przesyłania informacji odnośnie potrzeb osób przybyłych do któregoś z miast objętych działaniami Klubów Polonijnych.  

Zrealizowanie działań merytorycznych dla uczestników Klubów

W ramach projektu zrealizowano 4 obszary merytoryczne, które były tematami 5 spotkań szkoleniowo-informacyjnych:

 • szybkie i efektywne metody nauki języków obcych (1 warsztat)
 • warsztaty dziennikarskie (wystąpienia publiczne, efektowne prowadzenie prezentacji, zasady prowadzenia dziennikarstwa w social mediach/ 2 warsztaty)
 • różnorodne formy przekazania trudnych tematów, np. historycznych, w ciekawy sposób (podcasty, autorskie filmy, obróbka zdjęć/ 1 warsztat)
 • szkolenie przygotowujące do udziału w akcjach społecznych: jak dobrze dzielić obowiązki w grupie, dobrać odpowiedni zespół oraz lidera (1 warsztat)

W ramach Klubów Polonijnych odbyło się szereg różnorodnych wydarzeń. W ramach zadania zorganizowano:

 • popołudniowe spotkania uczestników Klubów, podczas których odbywały się warsztaty, prelekcje podróżnicze, wykłady historyczne i kolacje integracyjne
 • spotkania świąteczne
 • cotygodniowe spotkania grupy przedstawicieli środowiska z Białorusi, które korzysta z wrocławskiego zaplecza biurowego Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz wsparcia merytorycznego
 • spotkania grupy projektowej “Korzenie kultury tańca” z dyskusją tematyczną i prezentacjami środowisk młodych Polaków z Litwy, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi
 • spotkanie regionalne o Polakach z Mołdawii
 • spotkanie organizacyjne i nawiązanie stałej współpracy z warszawskimi środowiskami związanymi z Polakami z Białorusi

W ramach aktywności Klubów Polonijnych Odry-Niemen zorganizowano we wrocławskiej siedzibie Odra-Niemen wydarzenie Fundacji Kompania Kresowa. 

Rozpoczęto rozmowy na temat stworzenia we Wrocławiu struktury Stowarzyszenia Polaków w Gagauzji, którego członkowie mieszkają obecnie na terenie Dolnego Śląska.

Zorganizowano spotkania  i nawiązano stałą współpracę z dwoma warszawskimi środowiskami związanymi z Polakami z Białorusi – Fundacją Młode Kresy oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego.

Stworzenie interaktywnej witryny informacyjno-poradniczej

Stworzona witryna internetowa /merytoryczna i poradnicza/umieszczona jest na portalu głównym Odra-Niemen i portalu tematycznym  Polacy na świecie SPRAWDŹ.

Witryna poradnicza opisuje:

 • założenia projektu
 • help desk – zawiera zestaw najczęstszych pytań/problemów, na które odpowiedzi udzielił prawnik zajmujący się na co dzień pomocą formalną dla obcokrajowców w Polsce
 • tłumaczenie części informacji  na język rosyjski, aby ułatwić analizę materiałów osobom nieposługującym się w dostatecznym stopniu językiem polskim
 • formularz zgłoszeniowy, na który każda osoba potrzebująca może wysłać swoje zapytanie/ prośbę o pomoc
 • opis prowadzonych inicjatyw Odry-Niemen – link do strony Projektów
 • kalendarz wydarzeń Odry-Niemen – link do strony
 • grafiki zachęcające do włączenie się w struktury Klubów Polonijnych

Przejdź do witryny informacyjnej

Projekt realizowany dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Programu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju 2021 rok.


Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content