Polacy na Świecie

Centrum Aktywności Ponad Podziałami

Od 2021 roku realizujemy 3-letni projekt „Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI”. Budujemy nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy dla wolontariuszy, organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych. Centrum ma służyć i stale się rozwijać przez lata i realizuje oraz kreuje wiele akcji regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Centrum Odry-Niemen to rozwój i wzmocnienie dotychczasowych, wieloletnich działań. Dzięki nowej siedzibie we Wrocławiu oraz dotacji,  mamy szansę na realizację wielu aktywności dla całego naszego środowiska, ale też dla innych podmiotów. 

Projekt dotyczy realizacji zadań w obrębie 3 bloków tematycznych:

Finansowanie zadania

Centrum Aktyności PONAD PODZIAŁAMI to 3-letni projekt (3 obszary działań) realizowany w latach 2021-2023. Finansowanie projektu pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content