Polacy na Świecie

Akcje pomocowe dla Ukrainy – podsumowanie

Okres od marca do czerwca 2022 roku to bardzo intensywna praca, dziesiątki zbiórek darów, organizacja wypraw z paczkami na Ukrainę, wsparcie uchodźców Polsce. 

To dla naszego środowiska był bardzo intensywny czas, emocjonalny, ale też wzmacniający nasze oddziałowe relacje. Wszyscy sobie pomagaliśmy, logistycznie, organizacyjnie, finansowo, dając z siebie wszystko, bo przecież nasi przyjaciele z lwowskiego oddziału zostali na Ukrainie, przeżywali alarmy, niepewność, strach. 

Nasz lwowski oddział  cały czas intensywnie pracuje koordynując akcją pomocową na Ukrainie. Wsparcie będzie potrzebne nadal. 

Jednocześnie informujemy, że od września zaczynamy naszą stałą akcję Rodacy-Bohaterom, dedykowaną kombatantom w Polsce i za wschodnią granicą, polskim środowiskom i rodzinom na Kresach.

Część tego projektu będziemy dedykować naszym polskim przyjaciołom na Ukrainie (Lwowski Oddział Odra-Niemen, katolickie parafie na Wołyniu), którzy według własnej wiedzy będą się dzielić otrzymanym wsparciem z potrzebującymi na Ukrainie, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej jesieni i zimy.  Już dzisiaj zapraszamy do wspólnych działań.

Zadanie będzie miało swoją kontynuację, dlatego zbudowaliśmy osobny obszar zadaniowy na Portalu Odra-Niemen. W jednym miejscy są zebrane bieżące informacje, podsumowania działań, linki do stron z informacjami o naszych działaniach – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I ŚLEDZENIA NASZYCH DZIAŁAŃ POMOCOWYCH – LINK DO STRONY 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content