Polacy na Świecie

Edukacyjne zaduszki dla młodych Polaków z różnych krajów Europy

Edukacyjne zaduszki dla młodych Polaków z różnych krajów Europy. To projekt skupiający się na dwóch zasadniczych elementach. Porządkowania i ozdabiania polskich cmentarzy, grobów, kwater i miejsc pamięci w różnych krajach Europy, ale również na przekazywaniu treści edukacyjnych grupie polskiej młodzieży z różnych państw europejskich.

Projekt zaduszkowy

Jest to duży projekt składający się z  realizacji pięciu wypraw edukacyjno-porządkowych. Celem wyjazdów zaduszkowych były wizyty  na cmentarzach i miejscach pamięci w różnych krajach Europy. W ramach tego zadania zrealizowaliśmy 5 wyjazdów podczas których odwiedziliśmy ponad 50 cmentarzy i miejsc pamięci oraz postawiliśmy około 5 tysięcy zniczy. W każdym z wyjazdów wzięła udział grupa polskiej młodzieży, mieszkająca za granicą. 

5 wyjazdów zaduszkowych za nami

1. Wyjazd do wschodnich Niemiec odbył się na początku września 2022.  W wyjeździe wzięła udział kilkunastoosobowa grupa młodych Polaków z krajów dawnego ZSRR, studiująca w Polsce oraz kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Odra Niemen. Odwiedziliśmy następujące miejsca: dawne niemieckie obozy koncentracyjne w miejscowościach Grossbeeren, Sachsenhausen oraz w Ravensbruck. Odwiedziliśmy również kilka cmentarzy w Berlinie, gdzie odnaleźliśmy groby znanych Polaków, przy których zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty.
 

2. Wyjazd na Litwę (Rejony Solecznicki i Święciański) Wyjazd odbył się na początku października 2022 roku. W wyjeździe wezięła udział kilkunastoosobowa grupa młodych Polaków z Litwy oraz kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Odra Niemen. Odwiedziliśmy następujące miejsca: Dubicze, Kowalki, Hryszaniszki, Koleśniki, Adamiszki, Ejszyszki, Niewoniańce, Podborze, Butrymańce, Koniuchy, Soleczniki, Sangieliszki, Gumbę, Zawiszańce, Puszę Rudnicką (na wysokości Wieczoryszek), Stare Macele, Podbrodzie, Zułów, Święciany, Raubiszki, Święciany, Nowe Święciany.

3. Pod koniec października 2022 roku zrealizowaliśmy wyjazd do Czech (Zaolzie). W wyjeździe wzięła udział kilkunastoosobowa grupa młodych Polaków z Zaolzia oraz kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Odra Niemen. Odwiedziliśmy takie miejsca jak:  Jabłonków, Gródek, Trzyniec, Karwina-Kopalnie, Stonawa, Sucha Górna, Olbrachcice, Hawierzów-Żywocice, Cierlicko, Łąki, Nydek, Czeski Cieszyn. 

4. Na kolejnym wyjeździe odwiedziliśmy dwa państwa: Litwę i Łotwę. W wyjeździe wzięło udział kilku przedstawicieli Odra Niemen oraz kilkuosobowa grupa młodych Polaków z Litwy. Odwiedzimy następujące miejscowości: Dukszty, Turmont – cmentarze w Turmoncie, Bogdaniszkach i Heronimowie, a także cmentarze na Łotwie – Dyneburg, Wyszki, Jankieliszki, Krasław, Ławkiesy oraz miejsca, w których znajdują się groby legionistów Edwarda Rydza-Śmigłego.

5. Ostatni z tego etapu wyjazd na Litwę (Rejony Trocki i Wileński, Wilno)  miał miejsce na początku Grudnia. W wyjeździe wzięła udział kilkunastoosobowa grupa młodych Polaków z Litwy oraz kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Odra Niemen. Odwiedziliśmy następujące miejsca: Troki, Stare Troki, Wilno – cmentarze Rossa, Kalwaryjski, Antokolski, Bernardyński, na Kolonii Wileńskiej, Ponary, a także Niemenczyn, Pikieliszki, Bujwidze i kilka innych miejscowości Rejonu Wileńskiego.

Promocja projektu

Projekt ten na bieżącą był promowany  i relacjonowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Odra Niemen. Poniżej linki do wybranych wpisów: 

Post 1

Post 2

Współfinansowanie projektu

Projekt finansowany ze środków KPRM z Programu “Wsparcie Polonii i Polaków za granicą 2022” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. Całkowity koszt realizacji projektu to 114 392,08 zł w tym dofinansowanie na kwotę 85 711,00 zł

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content