Polacy na Świecie

5 Lat działalności Odra-Niemen Lwów

W 2022 roku przypada 5 lat od założenia lwowskiego oddziału Odra-Niemen. W ciągu ostatnich pięciu lat  Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr  we Lwowie zrealizowało dużo projektów edukacyjnych oraz historycznych dla dzieci i młodzieży, a także nawiązało współpracę z wieloma polskimi organizacjami w Ukrainie oraz w Polsce. Z powodu wojny w Ukrainie obchody pięciolecia były nieco skromniejsze i zorganizowane na początku 2023 roku.

Z  okazji pięciolecia od założenia organizacji, zorganizowano we Lwowie spotkanie, na którym  uczestnicy zapoznali się z historią stowarzyszenia i bieżącą działalnością lwowskiego oddziału.  Obok gości z Ukrainy, byli też obecni przyjaciele z Polski, z Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen, którzy przekazali życzenia od całego środowiska. 

Historia działań jest widoczna na stronie oddziału  Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr 

W ramach podsumowania 5 lat działania Lwowskiego Oddziału Odra-Niemen, przedstawiono wydawnictwoLwów w historii i kulturze polskiej”. 

Historia Lwowa jest nierozerwalnie związana z dziejami Polski. Lwów przez wiele lat jest miastem pozostający w granicach państwa polskiego. Miasto, w którym nadal istnieje wiele miejsc, pamiątek, nazw związanych z jego polską przeszłością.  Niewątpliwie jest jednym z najważniejszych miast w polskiej kulturze, w polskiej tradycji. Książka „Lwów w historii i kulturze polskiej” jest zbiorem publikacji o ośrodku kultury wysokiej: niepospolitej klasy uczonych, artystów, literatów, przedsiębiorców, polityków, bohaterów. Jest kolejną próbą ukazania Lwowa jako znaczącego ośrodka kultury polskiej, dającego możliwość dynamicznego i wszechstronnego rozwoju. Pomysł przygotowania danego opracowania zrodził się w 2018 r. we Lwowie właśnie, w związku z odbywającą się tam konferencją jubileuszową zatytułowaną identycznie jak ta książka.

W wielu ośrodkach uniwersyteckich i instytucjach naukowych prowadzone są badania mające dostarczyć nowej wiedzy o historii miasta. Wyniki prac badawczych zawarte w niniejszym opracowaniu uzupełniają lukę w istniejącym stanie wiedzy i mogą stanowić przyczynek do kolejnych rozważań naukowych.

„Lwów w historii i kulturze polskiej” składa się 20 (19 niepublikowanych wcześniej) tekstów przygotowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i miłośników tematyki kresowej. Wydanie książki poświęcono pamięci jednej z głównych naukowych redaktorów, doc. Ewelinie Hrycaj-Małanicz, Prezesa Lwowskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem wydania książki jest pokazanie jak ważne jest pielęgnowanie historii i kultury elitarnej. Książka niniejsza dowodząca, że w lwowskim tyglu narodów zajmowali Polacy pozycję uprzywilejowaną, przyczyniając się aktywnie do rozwoju dziedzictwa kulturowego miasta, wyjaśnia współczesny sentyment naszych rodaków wobec tego miejsca.

Linki do wpisów promujących wydarzenia

Wydarzenia są realizowane w ramach projektu dofinansowanego z darowizny Fundacji ORLEN. To całoroczny, wieloetapowy projekt “Rozwój i wzmocnienie środowiska Stowarzyszenia Odra-Niemen” – STRONA PROJEKTU

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content