Wzmacnianie środowiska Odra-Niemen

Odra Niemen Giby 2022

Projekt “Wzmacnianie środowiska Odra-Niemen” to bardzo ważne działania, oparte o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i odnoszące się do realizacji celów statutowych organizacji i całej grupy Stowarzyszenia Odra-Niemen. Centrala we Wrocławiu i 8 oddziałów w regionach, w tym 1 za granicą we Lwowie, miały szansę na wzmocnienie swojego potencjału i roli w lokalnym otoczeniu.  Zadanie zostało współfinasowane ze środków Fundacji ORLEN i trwało od lipca 2022 roku do maja 2023 roku.

Założenia programowe

Pierwszym blokiem działań są aktywności realizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen, którego siedzibą jest Wrocław. Realizowane są szkolenia i doradztwo wzmacniające kompetencje liderów i członków Odra-Niemen pod kątem wizerunku, metod pozyskiwania funduszy, budowy zespołu i poprawy komunikacji. Ważnym zadaniem jest  wzmocnienie roli całej Grupy Odra-Niemen  w otoczeniu – integracja środowisk lokalnych, współpraca z wolontariuszami. Służy temu przygotowanie i realizacja corocznego, 3-dniowego spotkania środowiskowego, z udziałem 120 osób, z całej Polski i gości z kilku krajów. W czerwcu 2022 roku na  Podlasiu, odbywa się międzypokoleniowe spotkania połączone  z prowadzonymi warsztatami z zakresu: 1/Poprawa komunikacji i wzmocnienie zespołu 2/Poprawa działań w social mediach 3/Obsługa programu CANVA 4/ Fundrasing – poszukiwanie nowych metod zdobywania funduszy 5/ Zarządzanie projektem i jego rozliczanie  Dopełnieniem działań prowadzonych przez Zarząd Główny SON jest prowadzenie kompleksowej akcji promocyjnej dla całego środowiska, zakup sprzętów biurowych oraz koordynacja funduszem paliwowym (karty paliwowe), który ma być przeznaczany na przejazdy związane z realizacją projektów pomocowych i regionalnych.  

Drugim bardzo ważnym elementem rozwoju środowiska Odra-Niemen to przygotowanie i organizacja przez Zarząd Główny SON Regrantingu – wewnętrznego konkursu grantowego dla oddziałów.  Takie aktywności to wzmocnienie Oddziałów SON, możliwość realizacji przez nich zadań w swoim otoczeniu. Oddziały Odra-Niemen startują w  konkursie wewnętrznym (tematycznym i rozwojowym), składają swoje wnioski wraz z budżetami w generatorze Odry-Niemen, zgodnie z przyjętym wewnętrznym regulaminie.  

Realizacja projektów w regionach

Wewnętrzny konkurs przyczynił się do różnych aktywności społecznych w 7 regionach w Polsce i w 1 zagranicznym, we Lwowie na Ukrainie. Każdy z Oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen realizował swoje autorskie zadania.

Fotoreportaże oraz poniższa lista zadań to rezultaty środowiskowych zadań. To także wzmocnienie roli Oddziałów SON w lokalnym otoczeniu, nabycie nowych doświadczeń i rozwój merytoryczny i instytucjonalny regionalnych środowisk Odra-Niemen.

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski – projekt „Augustów dawniej i dziś - wystawy fotograficzne starego i współczesnego Augustowa”

  Projekt obejmuej cyfrową rekonstrukcję i koloryzację 15 zdjęć Augustowa i okolic wykonanych przez Judela Rotsztejna, augustowskiego fotografa tworzącego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kolejnym elementem projektu jest wykonanie 15 zdjęć, w tych samych lokalizacjach przez współczesnego fotografa - Wojciecha Kaszleja. Zwieńczeniem projektu są 2  wystawy fotograficzne  w Białymstoku i w Augustowie. Celem projektu jest digitalizacja, rekonstrukcja, koloryzacja i upowszechnianie zasobów twórczości Judela Rotsztejna oraz zwiększenie dostępności do nich poprzez ich cyfryzację.  Dodatkowo wystawa na cały miesiąc luty została przeniesiona dla oglądających do budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej na ul. Hożej 7 w Augustowie. Wydarzenia były szeroko komentowane w mediach lokalnych i krajowych.

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Małopolska – projekt „Rozwój to nasz cel”

  Zadanie ma na celu wzmocnienie wiedzy członków i wolontariuszy małopolskiej Odra-Niemen. Ważnym elementem zadania jest zwiększenie działań dla lokalnych wolontariuszy i środowisk kombatanckich. Zadanie obejmuje wyjazd szkoleniowy dla 25 członków i wolontariuszy Oddziału na terenie województwa małopolskiego na przełomie listopada i grudnia 2022 roku. Tematyka zajęć to m.in: pisanie wniosków projektowych, podstawy komunikacji,  warsztat z zakresu planowania rozwoju środowiska małopolskiego oraz podsumowanie dotychczasowej działalności. Wyjazd ma także na wzmocnienie zespołu. Projekt zakłada także organizację  kilku spotkań z małopolskimi  Kombatantami - wydarzenia  otwarte dla wolontariuszy i sympatyków Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski – projekt „Rewitalizacja placu znajdującego się przy ulicy Zielonej w Krasnymstawie”

  Projekt dotyczy zagospodarowania placu, znajdującego się przed muralem upamiętniającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, usytuowanego przy ulicy Zielonej w Krasnymstawie. W ramach projektu  zostało postawionych sześć drewnianych popiersi. Trzy z nich przedstawiają Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Trzy kolejne to  bohaterowie z okresu II Wojny Światowej: Rotmistrz Witold Pilecki,  major Stanisław Sokołowski (lokalny bohater, członek kadry olimpijczyków polskich na odwołaną Olimpiadę w 1940 r., oficer w kampanii wrześniowej 1939 roku), błogosławionego księdza Zygmunta Pisarskiego (patron miasta Krasnystaw). Poza rzeźbami na placu został ustawiony maszt z flagą państwową oraz tablica informacyjna. Miejsce to będzie miało za zadanie scalać lokalne społeczeństwo oraz przypominać o naszej wspaniałej historii, krajowej jak i lokalnych bohaterów i męczenników. Projekt ma być też  miejscem organizacji okolicznościowych uroczystości patriotycznych. Zadanie oprócz dotacji projektowej ma także znaczny udział wkładu własnego lokalncyh środowisk.

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski – projekt „Warsztaty artystyczne pt. Witold Pilecki - portret Bohatera"

  Projekt realizowany w Areszcie Śledczym w Lublinie. Grupą docelową są osadzeni. W sztuce od wielu wieków dostrzegano moc terapeutyczną. Była ona i jest próbą odnalezienia sensu oraz celu życia na drodze rozwoju osobistego, a terapia poprzez sztukę jest uznana metodą wykorzystaną w pracy z osobami ujawniającymi różne dysfunkcje. Stowarzyszenie Odra-Niemen w Lublinie każdego roku realizuje akcję Dni Rotmistrza Pileckiego. Jest to najczęściej organizowane we współpracy z Aresztem Śledczym w Lublinie, przy zaangażowaniu funkcjonariuszy Straży Więziennej. Przy współpracy z funkcjonariuszami SW odbywają się również spotkania z osadzonymi przy udziale zaproszonych kombatantów. W Areszcie Śledczym prowadzona jest również akcja Rodacy-Bohaterom. W projekcie wzięło udział 7 osadzonych. Po zakończeniu warsztatów zorganizowano wspólnie ze Strażą Więzienną wystawę prac powstałych podczas warsztatów.

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski – projekt „Wsparcie polonijnej piłkarskiej drużyny Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Lubelski"

  Przedmiotem projektu jest stworzenie drużyny piłkarskiej Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Lubelski dla rozgrywek w lidze OAKP. Młodzież z klubu polonijnego Oddziału Lubelskiego chce grać w piłkę nożną jako drużyna organizacji, ale potrzebowała wsparcia finansowego i sprzętowego do stałego udziału w rozgrywkach. Drużyna polonijna również oferuje wsparcie społeczne dla działań Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Lubelski. 

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski – projekt „Wychowanie przez Kulturę. Warsztaty teatralne dla młodzieży 2022"

  Projekt zakłada organizację trzydniowych warsztatów teatralnych dla młodzieży pod okiem zawodowych aktorów i specjalistów w kwestii edukacji artystycznej. Motywem przewodnim zajęć jest kultura i historia polska. Zwieńczenie warsztatów to występ dla społeczności lokalnej, z Opolszczyzny, w Górach Opawskich.    Warsztaty zostały przeprowadzone przez wysokiej klasy specjalistę, znawcę teatru, założyciela i dyrektora teatru "Nie Teraz" Tomasza A. Żaka, który urodził się i lata dziecięce spędził w Głuchołazach, a okres młodzieńczy w Opolu. Zaangażowanie tego artysty w projekt realizowany w miejscu jego pochodzenia z pewnością przyczyniło się do promocji kultury polskiej, sztuki, teatru. Teatr Nie Teraz ma za sobą kilkadziesiąt lat występów scenicznych i ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą. Projekt pozwolił także na integrację młodzieży z różnych powiatów województwa opolskiego. W projekcie wzięła udział piętnastoosobowa grupa młodzieży. 

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski – projekt „Drogi nadziei. Niezwykłe losy sybiraków"

  Projekt zakłada popularyzację wiedzy o Polakach, którzy podczas II wojny światowej opuścili sowieckie łagry i wraz z Armią gen. Władysława Andersa udali się na wojenną tułaczkę. Historia zostanie pokazana przez pryzmat ludzi, którzy po zakończeniu II wojny światowej osiedlili się na południu Opolszczyzny. W ramach zadania została opracowana broszura popularno-naukowa i wystawa składająca się z 15 tablic. W ramach projektu i dzięki współpracy z innymi organizacjami wystawa jest prezentowana w trzech miejscowościach Opolszczyzny (Głubczyce, Głuchołazy, Opole). Przeprowadzone są także  zajęcia edukacyjne w szkołach i ośrodkach kultury. Po zakończeniu projektu przygotowane materiały są nadal wykorzystywane w realizowaniu działań statutowych stowarzyszenia (m.in. edukacja patriotyczna i propagowanie polskiej historii).

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski – projekt „Powstanie Wielkopolskie - dumni z naszych przodków"

  Zadanie  organizowane jest na terenie województwa Wielkopolskiego. Brały w nim udział dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat. Chcemy jako oddział Wielkopolski, móc uczestniczyć żywo w dbaniu o pamięć o naszych bohaterskich przodkach, którzy dokonali zwycięskiego zrywu i przekazać zainteresowanie i pasję tym tematem kolejnemu już pokoleniu Wielkopolan. Konkurs będzie odbywał  się cyklicznie w każdym roku. Pozwoli to rozwinąć się wielkopolskiemu środowisku Odra-Niemen.  W konkursie wzięło udział 251 uczniów z 53 szkół. W ramach projektu odbyła się również uroczysta gala na zakończenie konkursu w budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, gdzie wręczone zostały nagrody dla laureatów.  

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podkarpacki – projekt „Historia Polski - nasza historia"

  Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego. Grupą docelową są mieszkańcy tego województwa, w szczególności młodzież szkolna oraz uniwersytecka. Zadania będą miały na celu rozpowszechnianie wiedzy historycznej o naszym regionie, oraz miejsc związanych z pamięcią narodową. Pierwszym elementem projektu będzie wystawa historyczna w formie  pikniku, na którym grupy rekonstruktorów pokazują przygotowaną prezentację umundurowania i uzbrojenia formacji zbrojnych XX wieku. Odbywają się też gry i zabawy dla najmłodszych, zainteresowanych wystawą uczestników. Drugim elementem projektu jest  utworzenie Portalu internetowego, jako miejsce pokazania ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, które miały miejsce na Podkarpaciu. Została opracowana mapa kilku gmin z regionu Podkarpackiego, na których oznaczone zostały różne miejsca historyczne - mogiły żołnierskie, pomniki, tablice pamiątkowe, miejsca ważnych bitew i wydarzeń historycznych. Portal będzie rozwijany w kolejnych latach staraniem Oddziału Podkarpackiego.

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki – projekt „Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki"

  Założeniem projektu jest wzmocnienie instytucjonalne, w ramach którego mazowiecka organizacja zakupiła sprzęt komputerowy.  Koordynatorzy działań w regionie zostali wyposażeni w zakupiony sprzęt, aby realizować swoje projektowe obowiązki. Rozwój instytucjonalny Oddziału, będzie prowadzony także poprzez podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej,  tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. W Julianówce odbyło się spotkanie członków Mazowieckiego Oddziału SON. Były to 3 dni integracyjno-szkoleniowe i spotkania międzypokoleniowe ze świadkami historii, którymi środowisko od lat się opiekuje. Odbyły się szkolenia nt. pisania wniosków, przeprowadzania projektów oraz ich rozliczania. Koordynatorzy z regionu zostali wyposażeni w zakupiony z dotacji sprzęt, aby realizować swoje obowiązki w związku z prowadzeniem dokumentacji projektowej oraz komunikacji wewnętrznej. W ramach szkoleń zostały podniesione kompetencje zespołu, omówione zostały możliwości i pomysły na pozyskiwanie nowych wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej, perspektywy rozwoju. Odbyła się też wieczorna kolacja z Kombatantami – Powstańcami Warszawskimi. Było to pełne wzruszeń i wspomnień piękne spotkanie międzypokoleniowe. Prawdziwa sztafeta pokoleń pełna emocji, która wywarła ogromne wrażenie na członkach organizacji oraz wolontariuszach. Weteranom natomiast takie spotkania też bardzo służą – mają poczucie, że młode pokolenia o nich pamiętają, doceniają, a ich historie nie są im obojętne, nawet pomimo tego, że upłynęło już bardzo wiele lat.

 • Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr– projekt „Druk książki >Lwów w historii i kulturze polskiej<”

  Historia Lwowa jest nierozerwalnie związana z dziejami Polski.  Miasto, w którym nadal istnieje wiele miejsc, pamiątek, nazw związanych z jego polską przeszłością. Książka „Lwów w historii i kulturze polskiej” jest zbiorem publikacji o ośrodku kultury wysokiej: niepospolitej klasy uczonych, artystów, literatów, przedsiębiorców, polityków, bohaterów. Jest kolejną próbą ukazania Lwowa jako znaczącego ośrodka kultury polskiej. Pomysł przygotowania danego opracowania zrodził się w 2018 r. we Lwowie właśnie, w związku z odbywającą się tam konferencją jubileuszową. „Lwów w historii i kulturze polskiej” składa się 20 (19 niepublikowanych wcześniej) tekstów przygotowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i miłośników tematyki kresowej. Wydanie książki będzie poświęcone pamięci jednej z głównych naukowych redaktorów, doc. Ewelinie Hrycaj-Małanicz, Prezesa Lwowskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem wydania książki jest pokazanie jak ważne jest pielęgnowanie historii i kultury elitarnej. Książka niniejsza dowodząca, że w lwowskim tyglu narodów zajmowali Polacy pozycję uprzywilejowaną, przyczyniając się aktywnie do rozwoju dziedzictwa kulturowego miasta, wyjaśnia współczesny sentyment naszych rodaków wobec tego miejsca. Na prezentację zostali zaproszeni przedstawiciele polskich organizacji we Lwowie, media polskie działające we Lwowie (Kurier Galicyjski), inni współautorzy oraz konsul z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

 • Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr - 5 lat działalności

  W 2022 roku przypadało 5 lat od założenia lwowskiego oddziału Odra-Niemen. W ciągu ostatnich pięciu lat  Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr  we Lwowie zrealizowało dużo projektów edukacyjnych oraz historycznych dla dzieci i młodzieży, a także nawiązało współpracę z wieloma polskimi organizacjami w Ukrainie oraz w Polsce. W tym roku z powodu wojny w Ukrainie obchody pięciolecia były nieco skromniejsze, uczestnicy mogli i zapoznać się z historia i bieżącą działalnością stowarzyszenia. Obchody były również połączone z podsumowaniem działalności stowarzyszenia w 2022 roku.   Pierwszym etapem projektu był zakup drukarki oraz gadżetów reklamowych, które będą rozdawane wolontariuszom przy różnych projektach. Następnie odbyło się spotkanie z okazji pięciolecia od założenia organizacji, na którym  uczestnicy zapoznali się z historią stowarzyszenia i bieżącą działalnością lwowskiego oddziału.

Rezultaty rocznego projektu

Finansowanie projektu

Zadanie “Rozwój i wzmacnianie środowiska Stowarzyszenia Odra-Niemen”, było realizowane od marca 2022 roku do marca 2023 roku. Projekt został dofinansowany darowizną z Fundacji ORLEN 

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content