Polacy na Świecie

Jesteśmy! Działania społeczne na Podlasiu

Projekt ma na celu zwiększenie działań społecznych w Białymstoku, pod szyldem Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Podlaski. Główne cele zadania to realizacja nowych inicjatyw lokalnych, w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej i społecznej, ale też wzmocnienie kompetencji społecznych. Zadanie jest adresowane do grupy polskich działaczy, którzy przez lata działali w Wołkowysku, na terenie Białorusi, a obecnie przebywają w Białymstoku z powodów aktualnej sytuacji politycznej na Białorusi. To grupa międzypokoleniowa, to rodziny, które razem włączają się w pracę organizacji pozarządowych i w wolontariat i w działania lokalne, wykorzystując swój potencjał społeczny zdobyty przez lata w swoich miejscach zamieszkania.

Założenie projektu to zbudowanie różnych wydarzeń dla uczestników zadania, ale też realizowanych dla społeczności lokalnych. Są zaplanowane spotkania międzyśrodowiskowe dla całych rodzin, ale też dla młodszej grupy harcerskiej, z nastawieniem na integrację z innymi grupami, ze szkoleniami interpersonalnymi i projektowymi. Przygotowane są profesjonalne warsztaty artystyczne  jako wzmocnienie nowych umiejętności, wiedzy i wykorzystanie technik do prowadzenia w sposób nowoczesny działań opartych o lokalną historię i lokalny patriotyzm. Uczestnicy projektu wzmacniają swoją wiedzę historyczną i zdobywają nowe umiejętności tematyczne i interpersonalne. W ramach zadania wzmacniany jest też lokalny wolontariat.

Każdy rok działań kończy się podsumowaniem działań, z udziałem zaproszonych gości, pokazem materiałów zrealizowanych podczas trwania projektu, uzyskanymi rezultatami, uroczystą przedświąteczną kolacją. Hasłem przewodnim 3-letniego projektu jest zdanie “Pamiętajcie, że jesteśmy tu z Wami”

Realizacja projektu w poszczególnych latach

Finansowanie projektu

Projekt realizowany w ramach 3-letniego projektu „Jesteśmy! Wydarzenia wzmacniające sektor obywatelski w życiu publicznym na Podlasiu”. Finansowanie zadania pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Podlaski. 

Całkowita wartość zadania na lata 2023-2025 wynosi 247 000,00 PLN. Całkowita wartość dotacji na lata 2023 – 2025 wynosi 220 000,00 zł z następującym podziałem:

2023 – dotacja 40 000,00zł/ wkład własny osobowy 8 500,00zł

2024 – dotacja 30 000,00zł/ wkład własny osobowy 8 500,00zł

2025 – dotacja 150 000,00zł/ wkład własny osobowy 10 000,00zł

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content