Jesteśmy! Działania na Podlasiu 2023

Projekt ma na celu zwiększenie działań społecznych w Białymstoku, pod szyldem Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Podlaski. Na witrynie znajdą Państwo wydarzenia społeczne realizowane w 2023 roku.

Założenia 3-letniego projektu “Jesteśmy! Wydarzenia wzmacniające sektor obywatelski w życiu publicznym na Podlasiu” są na głównej stronie zadania LINK 

Wakacje z historią 19-24.08.2023

W ramach zadania grupa polskich harcerzy z Wołkowyska i Białegostoku oraz dzieci chcące zostać harcerzami, przebywała na letnim pobycie edukacyjnym w ośrodku w Jabłońcu.  Dzieci i młodzież brały udział w szkoleniach dla młodych liderów, warsztatach motywacyjnych, czy tematycznych z zakresu polskiej historii. Grupa wzmacniała umiejętności w zakresie budowy silnego zespołu, integrowała się z rówieśnikami z innych regionów Polski, poprzez zajęcia teambuildingowe, sportowe, liczne konkursy i wspólne wyprawy krajoznawcze.

Warsztaty fotograficzne i Wolontariat 20-21.10.2023

Uczestnicy projektu, Polacy z Białorusi, w ramach poznawania Białegostoku, który od jakiegoś czasu jest ich stałym domem, biorą udział w zajęciach łączonych. Z jednej strony o historii miasta, ważnych miejscach kultury i pamięci, opowiada grupie historyk z IPN w ramach spaceru edukacyjnego. Z drugiej strony młodsza grupa bierze udział w praktycznych warsztatach fotograficznych i zwiedzając miasto, uczy się wykonywać profesjonalnych fotografii. W ten weekend cała grupa bierze udział w spotkaniu nt. wolontariatu i rozpoczynających się akcji społecznych w lokalnej przestrzeni. Omawiane są zasady organizacji dwóch społecznych akcji wolontaryjnych: Rodacy-Bohaterom oraz Kwesty Zaduszkowe, tworzony jest zespół wolontariuszy i plan tych wydarzeń, realizowanych na terenie Białegostoku.   

Nie bez znaczenia jest fakt, że od jesieni 2023 roku Oddział Podlaski Stowarzyszenia Odra-Niemen posiada swój nowy lokal, w którym uczestnicy projektu, wolontariusze akcji społecznych regularnie się spotykają i mogą skutecznie realizować etapy bieżącego projektu, ale też swoje autorskie pomysły zapraszając do współpracy lokalne środowiska. 

Spotkanie podsumowujące wydarzenia projektowe 16-17.12.2023

Podsumowanie działań było podzielone na dwa obszary. Pierwsza część, która odbyła się w nowej siedzibie SON Podlasie, to robocze spotkanie uczestników zadania, prowadzenie dyskusji na temat tego co się udało, jakie były trudniejsze momenty projektu, jak się udało rozwiązać problemy, co wzmocnić w kolejnym roku działań. To także podsumowanie lokalnych akcji społecznych:

1/ Rodacy-Bohaterom – zbiorka w szkołach podlaskich artykułów do paczek pamięci, wsparta przywiezionymi paczkami z rożnych oddziałów Odry-Niemen. Paczki pamięci są sukcesywnie przekazywane polskim grupom na Białorusi.

2/ Kredkobranie – Fundacja Ignatianum przekazała artykuły szkolne, które przez wolontariuszy będą formowane w paczki szkolne i przekazywane jako wsparcie działań edukacyjnych na Białorusi.

3/ Kwesty Zaduszkowe – grupa wolontariuszy prowadziła przez kilka dni kwesty na białostockich cmentarzach. Zebrane fundusze będą wykorzystane do ochrony polskich miejsc pamięci na Białorusi LINK

Druga część działania to uroczyste spotkanie całej grupy, uczestników projektu i zaproszonych gości. Na spotkaniu publicznie zostały zaprezentowane rezultaty zadania i plany na kolejny rok działań. Spotkanie ma też charakter świąteczny i wzmacniający zespół. 

Ważnym aspektem spotkania był akces część wolontariuszy, uczestników projektu do bieżących działań Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Podlaski jako członkowie tej organizacji. To wzmocnienie rozwojowe lokalnej grupy Odra-Niemen i realny rezultat dobrej i aktywnej współpracy podczas całorocznego zadania.

Finansowanie projektu

Projekt realizowany w ramach 3-letniego projektu „Jesteśmy! Wydarzenia wzmacniające sektor obywatelski w życiu publicznym na Podlasiu”. Finansowanie zadania pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Podlaski. 

Całkowita wartość zadania na lata 2023-2025 wynosi 247 000,00 PLN. Całkowita wartość dotacji na lata 2023 – 2025 wynosi 220 000,00 zł z następującym podziałem:

2023 – dotacja 40 000,00zł/ wkład własny osobowy 8 500,00zł

2024 – dotacja 30 000,00zł/ wkład własny osobowy 8 500,00zł

2025 – dotacja 150 000,00zł/ wkład własny osobowy 10 000,00zł

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content