Polacy na Świecie

Spotkanie Środowiska Odra-Niemen w Serpelicach

W Serpelicach w dniach 8-11.06.2023 odbyło się duże wydarzenie środowiska Odra-Niemen. W czasie 4 dni mieliśmy spotkanie z polskimi delegacjami przybyłymi z Litwy, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Wielkiej Brytanii, USA, Czech. Otrzymaliśmy przekaz o aktualnych działaniach z następujących środowisk:
✅Stowarzyszenie Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość z Chicago
✅Stowarzyszenie Pamięć z New Jersey
✅Olza Pro z Zaolzia
✅ Z Wielkiej Brytanii byli przedstawiciele SPPW Southampton, Karpaty Southampton czy Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Southampton
✅Z Litwy byli reprezentanci polskich szkół z Jaszun, Pakiene, środowisk harcerskich i Kuriera Wileńskiego, działacze społeczni z Wilna i Rejonu Solecznickiego
✅ Z Ukrainy on line było z nami środowisko Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr ze Lwowa oraz polscy studenci, obecnie uczący się w Lublinie
✅ Z Mołdawii, z Nadniestrza była delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej ‘Mała Ojczyzna” w Słobodzie
✅ Białoruś reprezentowana była przez członków ZPB.
W ramach spotkań z Rodakami odbyło się sporo dyskusji plenarnych, w mniejszych gronach, o współpracy, o szukaniu funduszy na wspólne działania, tym bardziej, że rok 2024 to rok okrągłych rocznic, do których się chcemy razem przygotować. Przeprowadziliśmy szereg spotkań roboczych, warsztatowych na temat pisania projektów, ich rozliczania, współpracy przy naszym polonijnym konkursie małych grantów.
W czasie wydarzenia mieliśmy też czas na rozmowy o sprawach całego środowiska Odra-Niemen, jak zawsze podczas corocznego spotkania. Oddziały przygotowały prezentacje, były też zajęcia dla najmłodszych i aktywności zespołowe. Uczestnicy projektu poznali piękną nadbużańską okolicę. Przejechaliśmy szlak historyczny płk. Władysława Łukasiuka ps Młot. Mnóstwo rozmów, spotkań, zajęć, nawiązywania relacji ponad podziałami i ponad granicami.
To było nasze największe wydarzenie środowiskowe:
✅ ponad 200 uczestników
✅ 40 dzieci i młodzieży
✅ grupa ponad 40 Polaków z 7 krajów
Dziękujemy wszystkim za obecność, za twórczą pracę, za ogrom zaangażowania, za chęć współpracy. Osobne podziękowania przesyłamy Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki za współorganizację tak dużego i ważnego wydarzenia.
 

Relacja zdjęciowa

Spotkanie w Serpelicach to pierwsza  część szerszego projektu „Polonijny Think Tank”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.  STRONA PROJEKTU – KLIKNIJ

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content