Polacy na Świecie

Konkurs polonijny 2023 – SZKOLENIA II i III Edycji

Szkolenia dla Beneficjentów II edycji konkursu

Wszystkie organizacje, instytucje i osoby, które otrzymały dotację w drugiej edycji konkursu małych grantów, z programu Pomoc Polonii i Polakom poza granicami zapraszamy na szkolenie dla grantobiorców. W ramach szkolenia dowiecie się Państwo:

– jak przeprowadzić zaplanowany projekt,

– jak wprowadzić zmiany w projekcie,

– jak dokumentować wydatki projektu,

– jak rozliczyć wydatki walutowe,

– jak opisywać dokumenty finansowo-księgowe,

– jak przygotować sprawozdanie z realizacji zadania.

Szkolenie odbędzie się on-line, w czwartek, dnia 21 września 2023roku, o godzinie 16.00. 

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-dla-beneficjentow-regranting-polonijny-2023-szkolenie-nr-2

Szkolenia przygotowawcze III edycji konkursu

Zapraszamy Państwa na szkolenia w zakresie przygotowania projektów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek w konkursie, ale również dla tych, którzy zastanawiają się czy startować czy nie.

Kto może otrzymać dofinansowanie w konkursie:

– organizacje i instytucje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

– grupy nieformalne powstałe poza Polską – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową.

Wszystkie te podmioty powinny w swoich zamierzeniach planować realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Każdy podmiot może złożyć wnioski na kwotę do 10 tys. złotych.

Linki do szkoleń

Pierwsze szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 18 września o godzinie 11.00 czasu polskiego.

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-regrantingu-polonijnego-3-tura-szkolenie-1

Drugie szkolenie odbędzie się we wtorek, 19 września o godzinie 17.00 czasu polskiego.

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-regrantingu-polonijnego-3-tura-szkolenie-2

Finansowanie zadania

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content