Polacy na Świecie

Polonijny think thank

Projekt „Polonijny Think Tank” jest odpowiedzią na potrzeby polskich środowisk działających za granicą, z którymi Stowarzyszenie Odra-Niemen współpracuje. Wysłaliśmy ankiety potrzeb do ponad 40 polskich organizacji działających za granicą, a z którymi łączą nas podobne profile działania ( edukacja historyczna, patriotyczna) oraz podobne problemy. Zebrane dane potrzeb i problemów polonijnych ngo oraz podobne informacje otrzymane od organizacji działających w Polsce, dały podstawę do opracowania projektu praktycznego wsparcia merytorycznego, debaty, konferencji, warsztatów tematycznych i miejsca na dyskusję środowiskową.

Główne tematy spotkania organizacji z różnych stron świata i z różnych regionów Polski dotyczyły takich zagadnień jak: 1/ Finansowanie organizacji, wymiana doświadczeń na temat budowania finansowej niezależności organizacji społecznych 2/ Prezentacja własnych ofert organizacji i wypracowanie modelu szkoleń dla liderów polonijnych i polskich działających w Polsce i poza granicami 3/ Budowanie sieci relacji między środowiskami polonijnymi a organizacjami lokalnymi w Polsce, promocja sieci takich współprac, dyskusja o budowie branżowej federacji polonijnej, tworzenie wspólnych formatów do promocji Polski, jej historii, historii Polonii i Polaków za granicą  

I część projektu została zorganizowana w czerwcu, w Serpelicach. Odbyło się  duże wydarzenie, na które przybyło ponad 100 uczestników z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Mołdawii, Wielkiej Brytanii, USA i z Polski. W dniach 8-11.06.2023 roku, w ośrodku nad Bugiem prezentowane były działania polonijnych organizacji, odbywały się panele tematyczne, dyskusje, a także zorganizowano wyprawę edukacyjną wzmacniającą wiedzę o lokalnej historii Polski.

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA I FOTORELACJA NA STRONIE – KLIKNIJ

II część zadania wzmocnienie najdłuższej i najbardziej wszechstronnej współpracy Stowarzyszenia Odra-Niemen z polskimi organizacjami na Litwie. Mimo efektywnych wspólnych działań, istnieje potrzeba budowy strategii działań na kolejne lata, w obrębie edukacji historycznej, patriotycznej, opieki nad polskimi miejscami pamięci, rozwoju wolontariatu, wykorzystując nowoczesne techniki i narzędzia pracy. Dla polskiej wspólnoty na Litwie ważne są też kompleksowe warsztaty z pisania projektów, szukania nowych źródeł finansowania swych działań, przyciągania młodego pokolenia do działań społecznych. Ten etap odbył się w Białymstoku, w dniach 6-7.10.2023 roku.

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA I FOTORELACJA NA STRONIE – KLIKNIJ

Efektem tych działań oraz szerokiej kampanii wydarzeń, była wzmocniona komunikacja między środowiskami, która spowodowała, że w ostatnim kwartale 2023 roku otrzymaliśmy nie 40, a ponad 200 ankiet potrzeb polonijnych środowisk, pomysłów na współpracę, planów rozwojowych. Z tych danych współtworzymy kolejny pakiet wspólnych działań na 2024 rok.

Finansowanie projektu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content