Polacy na Świecie

Numery Kwartalnika Odry-Niemen w 2023

Przedstawiamy kolejne numery kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami”, które zostały wydane w 2023 roku.  To kolejny cykl wydawniczy naszego kwartalnika, które połączony jest w szerszy rozwój polonijnych mediów i współpracy ponad granicami z polskimi środowiskami. 

Numery Kwartalnika wydane w 2023 roku

Strona z wszystkimi wydanymi do tej pory numerami kwartalnika do pobrania –  TUTAJ 

Kwartalnik można zamawiać mailowo: biuro@odraniemen.org telefonicznie 71 3555202 Kontakt do redakcji: e.majchrzak@odraniemen.org oraz b.bezeg@odraniemen.org

Finansowanie projektu

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Kwartalnik w 2023 roku jest wydawany w ramach 3-letniego projektu medialnego “Ponad Granicami. Media polonijne na wschodzie i zachodzie Europy”, także dzięki pracy własnej wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

LINK DO PROJEKTU – KLIKNIJ 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content