Polacy na Świecie

Kresowe Zaduszki 2023

„Kresowe Zaduszki” to edukacyjny projekt dla młodzieży.

Od października do grudnia 2023 roku realizowaliśmy projekt edukacyjny, w ramach którego około 80 uczniów szkół ponadpodstawowych pojechało na Litwę i Łotwę  i na Zaozlzie z misją postawienia biało-czerwonych zniczy na polskich cmentarzach i kwaterach wojennych. Młodzież z różnych regionów Polski spotyka się także ze swoimi rówieśnikami w miejscach upamiętnień. 

Artykuł z wypraw można przeczytać na PORTALU PONAD GRANICAMI – LINK 

Pierwsza wyrusza grupa z Opolszczyzny. Młodzież z  Nysy realizuje zadanie na Zaolziu.  Jest to ta część Czech, w której mieszka znaczna grupa Polaków. Na Zaolziu znajduje się co najmniej kilkanaście cmentarzy, na których znajdziemy groby uczestników wojny polsko-czechosłowackiej w roku 1919 czy też groby legionistów zmarłych w roku 1915. Na Zaolziu znajdziemy także miejsce katastrofy lotniczej i śmierci Żwirki i Wigury – wspaniałych polskich lotników okresu międzywojennego. Znajdują się tam także groby mieszkańców cywilnych Zaolzia, zamordowanych przez Czechów w czasie wojny polsko-czechosłowackiej, ale również znajdziemy tam groby żołnierzy Armii Krajowej i narodowych Sił Zbrojnych. Wszystkie te miejsca i mogiły będą celem wyprawy młodzieży z Opolszczyzny na Zaolzie.

Drugi etap zadania to wyjazd  na Litwę młodzieży z Dolnego Śląska, uczniów z kilku szkół – z Wrocławia, Oławy i Twardogóry.  Celem wyprawy jest Rejon Solecznicki na Litwie, a więc ta część Wileńszczyzny, która przed wojną sąsiadowała z Nowogródczyzną. Przede wszystkim będą to groby żołnierzy Armii Krajowej,  pojedyncze groby Powstańców Styczniowych czy też żołnierzy Legionów, którzy polegli tu w wojnie 1919-1920r. Oprócz Rejonu Solecznickiego, uczniowie upamiętnią także miejsca pamięci w Wilnie,  cmentarze na Rossie oraz na Antokolu.

Również na Litwie przebywać będzie grupa młodzieży z Mazowsza. Młodzi Strzelcy oraz młodzież z Technikum Gastronomicznego, już od jakiegoś czasu wspierają działania Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen. Młodzież z Mazowsza odwiedzi wiele miejsc na Litwie. Oprócz Wilna, ich celem będą miejsca pamięci w Kiejdanach, Podbrzeziu, Krokach oraz w miejscach związanych z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. 

Ostatnim etapem projektu będzie wyjazd młodzieży z Wielkopolski na Łotwę. Na Łotwie młodzi Wielkopolanie zaopiekują się cmentarzami polskich Legionistów, którzy pod dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego walczyli z bolszewikami o wyzwolenie Dyneburga w styczniu 1920 roku. Młodzież z Wielkopolski odwiedzi również w drodze na Łotwę i w drodze powrotnej groby legionistów znajdujące się w Rejonie Święciańskim na Litwie – szczególnie w Święcianach i Nowych Święcianach.

Finansowanie projektu

Projekt został sfinansowany ze środków MEiN z programu „Program Wsparcia Edukacji” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content