Polacy na Świecie

Projekt medialny z British Poles 2023

Opis projektu

Projekt “Ponad Granicami”. Media polonijne na Wschodzie i Zachodzie Europy”, dotyczy spójnego rozwoju mediów piszących na temat życia Polaków poza granicami Ojczyzny.

Zadanie realizowane w okresie 3 lat od 2023 do 2025 roku zawiera 3 elementy merytoryczne: 1/Rozwój polonijnego portalu British Poles 2/ Powstanie portalu “Ponad Granicami” o działalności organizacji polonijnych z całego świata 3/ Wydawanie drukowanego i elektronicznego kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami”.  

Polonijny portal British Poles

Portal British Poles jest  dzisiaj jednym z największych polonijnych portali internetowych na świecie – ma 150-300 tysięcy wejść miesięcznie na portal www, oraz 3-6 mln wyświetleń miesięcznie na Facebooku. Portal jest medium dwujęzycznym, a każdy materiał ma wersję polsko i angielskojęzyczną. Przez kilka pierwszych lat, zdobywając bardzo duże zasięgi, utrzymywał się z pracy własnej zespołu, ale dalszy rozwój związany jest z potrzebnym wzmocnieniem finansowym.  

Stowarzyszenie Odra-Niemen i Portal British Poles współpracują od 2020 roku. Od bieżącego 2023 roku realizują kolejny wspólny 3-letni projekt rozwijający media polonijne i dla polonijnych środowisk. 

W ramach rozwoju portalu internetowego British Poles planowane jest wprowadzenie finansowania działań portalu, co pozwoli na utrzymanie zakresu jego działań. Zostanie stworzonych ponad 600 artykułów i postów rocznie. Inwestycją w dalszy rozwój portalu British Poles będzie też zatrudnienie kolejnych członków redakcji portalu oraz zakup niezbędnego sprzętu. Przewidziano także organizację w 2025 roku konferencji promującej portal w środowiskach medialnych Wielkiej Brytanii.

Kwartalnik Ponad Granicami

Drugim elementem projektu jest rozwój kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami”. W ramach tego zadania kontynuowany będzie rozwój pisma w wersji drukowanej i pdf.  Kwartalnik świetnie sprawdził się w ostatnich trzech latach. Wydaliśmy dziewięć numerów pisma.  Wszystkie cieszyły się wielkim powodzeniem i oceniane były bardzo wysoko. Kwartalnik zasłynął głównie z jakości. Zarówno chodzi tu o jakość wydawniczą – dobrej jakości papier, dobry druk, jak też o wysoką jakość materiałów zamieszczanych – przede wszystkim dzięki pracy korektora tekstów i redaktorów nadzorujących wydawany numer. Jesteśmy zapewne jednym z niewielu wydawnictw polonijnych, zatrudniających osobno korektora i osobę prowadzącą skład kwartalnika. Ale jednak zapewnia to nam wysoką jakość wydawanych artykułów i materiałów zdjęciowych. Nakład kwartalnika wysyłanego do różnych zakątków świata, gdzie działają polonijne organizacje, to 2000 egzemplarzy. Nasze pismo trafia głównie, przy pomocy sieci oddziałów Odra-Niemen, do odbiorców na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, do Mołdawii, Gruzji, Włoch, Wielkiej Brytanii, USA czy Nowej Zelandii. Wszystkie te elementy projektu zostaną wsparte spotkaniami dziennikarzy polonijnych, organizowanymi raz w roku w składzie dziennikarskim z różnych krajów. Wsparciem dla rozwoju mediów będą także spotkania i konferencje organizowane w Polsce.

Kwartalnik “Odra-Niemen Ponad Granicami” – numery w pdf do pobrania na stronie projektu – KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ STRONĘ

Portal PONAD GRANICAMI

Trzecim elementem projektu jest powstanie portalu internetowego Ponad Granicami. Na stronach portalu będziemy zamieszczać  artykuły o tematyce polonijnej z obszarów: newsy polonijne pozyskane od polskich organizacji; wywiady z polonijnymi działaczami; historia Polonii w różnych zakątach świata; tradycje i zwyczaje polonijne; felietony i artykuły o Polonii i Polakach za Granicą; lifestylowe tematy polonijne; blog podróżniczy; podcasty. Międzypokoleniowa grupa osób, która tworzy zespół dziennikarski to osoby mieszkające w Polsce i Polacy działający, pracujący w różnych zakątkach świata.

Portal “Ponad Granicami” – KLIKNIJ I ZOBACZ TWORZĄCE SIĘ MEDIUM POLONIJNE

Zrealizowane działania projektowe w 2023 roku

W 2023 roku w  ramach rozwoju Portalu British Poles stworzono  ponad 600 rocznie, tj. ok. 50 miesięcznie artykułów i postów.  Zostali zatrudnieni nowi członkowie redakcji portalu: Manager ds. Mediów Społecznościowych oraz Fotograf. W ramach działań portalu zakupiono sprzęt do nagrywania wywiadów, foto i videorelacji z różnych wydarzeń.  

W ramach rozwoju Kwartalnika  Odra-Niemen Ponad Granicami, wyprodukowano 4 kolejne numery pisma – NR 1/2023 (11); NR 2/2023 (12); NR 3/2023 (13); NR 4/2023 (14). Każdy numer został wydrukowany w 2000 sztuk egzemplarzy, a także są przygotowane formaty w pdf do pobrania. Pisma zostały przekazane bezpośrednio polskim placówkom na Litwie, Łotwie, Ukrainie podczas projektu Rodacy-Bohaterom, całorocznego zadania charytatywnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Drugą część kwartalników wysyłaliśmy drogą pocztową do różnych zakątków świata. 

W 2023 roku został zbudowany od podstaw Portal PONAD GRANICAMI. Pracowano nad stroną narzędziową, informatyczną, graficzną, a także budował się zespół redakcyjny. Stworzono ponad 200 wpisów na portalu Ponad Granicami. W ramach wzmocnienia merytorycznego i organizacyjnego zespołów związanych z Kwartalnikiem i Portalem odbyło się w czerwcu w Serpelicach, spotkanie warsztatowo-integracyjne dla polonijnych zespołów dziennikarskich. W grudniu we Wrocławiu  jesienią spotkania robocze zespołów redakcyjnych we wrocławskiej  siedzibie Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz podczas spotkania on line.      

W dniu 5.12.2023 odbyło się we Wrocławiu wydarzenie dla środowisk pozarządowych, wolontariuszy, środowisk kresowych, lokalnych mediów. Przybyło ponad 100 gości. Spotkanie było okazją do promocji kwartalników i portalu “Ponad Granicami”, podsumowaniem działań z portalem British Poles. 

Fotorelacja projektowa

Finansowanie projektu

Projekt  jest realizowany w 2023-2025 roku. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content