Kwartalnik Stowarzyszenia Odry-Niemen

Od września 2020 roku tworzymy własny kwartalnik “Ponad Granicami”. Produkujemy narzędzia medialne drukowane i mobilne. Budujemy zespół do nowego kwartalnika o tematyce kresowej polonijnej, historycznej. Zapraszamy do czytania naszych nowych wydawnictw i do współpracy.

Otrzymaliśmy grant z Narodowego Instytutu Wolności, który pozwala zrealizować autorski projekt i wzmocnić środowiskowy przekaz. 

Pierwszy numer naszego kwartalnika "Ponad granicami"

Kwartalnik to projekt, o którym od dawna marzyliśmy.  Własna publikacja ma być  uzupełnieniem i prestiżowym świadectwem naszych działań, spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski.

Od września 2020 budujemy własne pozarządowe media o Polonii i Polakach poza granicami Polski, o polskiej historii, jej bohaterach i skomplikowanych losach naszych Rodaków. Interesują nas międzypokoleniowe relacje, działania  ponad granicami, ponad podziałami, szukanie wspólnych doświadczeń, tożsamościowych korzeni.

Chcemy promować wolontariat i edukację historyczną realizowane  poprzez  nowoczesne metody i narzędzia.  

Działania w 20202 roku związane ze stworzeniem nowego kwartalnika “Ponad Granicami”  

Działania w 2021 roku związane ze stworzeniem nowego kwartalnika “Ponad Granicami”  

Współpraca przy kwartalniku "Ponad Granicami"

Zapraszamy do zamieszczania swoich tekstów, przesyłania tematów, którymi powinniśmy się zainteresować. Czekamy też na uwagi do kwartalnika.

Kwartalnik “Ponad Granicami” można zamawiać. Jesteśmy też do dyspozycji we wszelkich sprawach organizacyjnych. Zapraszamy do kontaktu. 

Bolesław Bezeg Redaktor Naczelny

b.bezeg@odraniemen.org

Ilona Gosiewska Koordynator projektu

i.gosiewska@odraniemen.org

Projekt jest dofinansowany przez 2 lata z Narodowego Instytutu Wolności, ale wierzymy mocno, że nasze wydawnictwa na trwale wpiszą się w historię naszego stowarzyszenia i będą przez lata budowały polską wspólnotę. Kwartalnik będzie wydawany w formie papierowej i internetowej. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy budowie nowych mediów.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3.
Skip to content