Kwartalnik Stowarzyszenia Odry-Niemen

Od września 2020 roku tworzymy własny kwartalnik “Odra-Niemen Ponad Granicami”. Produkujemy narzędzia medialne drukowane i mobilne. Budujemy zespół do nowego kwartalnika o tematyce kresowej polonijnej, historycznej. Zapraszamy do czytania naszych nowych wydawnictw i do współpracy.

Pierwszy numer naszego kwartalnika "Odra-Niemen Ponad granicami"

Numer 1/2020 Grudzień

W numerze: wywiad z płk Weroniką Sebastianowicz z Białorusi, 10 lat Stowarzyszenia Odra-Niemen, nasza akcja Rodacy Bohaterom , Zaduszki Kresowe, artykuły z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Zaolzia oraz inne aktualności z kraju i ze świata - Wersja pdf

Opis projektu

Kwartalnik to projekt, o którym od dawna marzyliśmy.  Własna publikacja ma być  uzupełnieniem i prestiżowym świadectwem naszych działań, spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski.

Od września 2020 budujemy własne pozarządowe media o Polonii i Polakach poza granicami Polski, o polskiej historii, jej bohaterach i skomplikowanych losach naszych Rodaków. Interesują nas międzypokoleniowe relacje, działania  ponad granicami, ponad podziałami, szukanie wspólnych doświadczeń, tożsamościowych korzeni.

Poprzez kwartalnik chcemy promować wolontariat i edukację historyczną realizowane  poprzez  nowoczesne metody i narzędzia.  Pragniemy pokazywać sukcesy i działania Polaków mieszkających poza Polską oraz łączyć środowiska ponad podziałami i ponad granicami.

Działania w 2021 roku związane ze stworzeniem nowego kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami”  

Fotoreportaż z działań

Współpraca przy kwartalniku "Odra-Niemen Ponad Granicami"

Zapraszamy do zamieszczania swoich tekstów, przesyłania tematów, którymi powinniśmy się zainteresować. Można przesyłać reklamy swoich działań społecznych, edukacyjnych, kulturowych, biznesowych prowadzonych w krajach zamieszkania Czekamy też na uwagi do kwartalnika.

Kwartalnik “Ponad Granicami” można zamawiać. Jesteśmy też do dyspozycji we wszelkich sprawach organizacyjnych i logistycznych. Zapraszamy do kontaktu. 

Bolesław Bezeg Redaktor Naczelny

b.bezeg@odraniemen.org

Ilona Gosiewska Koordynator projektu

i.gosiewska@odraniemen.org

Wsparcie działań

Projekt jest dofinansowany przez 2 lata z Narodowego Instytutu Wolności, ale wierzymy mocno, że nasze wydawnictwa na trwale wpiszą się w historię naszego stowarzyszenia i będą przez lata budowały polską wspólnotę.

Otrzymany grant z Narodowego Instytutu Wolności, pozwala zrealizować autorski projekt i wzmocnić środowiskowy przekaz. Kwartalnik będzie wydawany w formie papierowej i internetowej. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy budowie nowych mediów.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3.
Skip to content