Polacy na Świecie

Podsumowanie dotychczasowych wyjazdów

Stowarzyszenie Odra-Niemen po raz kolejny, już od 15 lat, w ramach akcji Rodacy-Bohaterom wyrusza z Paczkami Pamięci do naszych Rodaków, zamieszkałych na dawnych Kresach RP.

W listopadzie i grudniu odbyły się pierwsze świąteczne wyjazdy, w czasie których zostały przekazane dary do następujących środowisk:

‼️ 18-19.11.2023 Wyprawa zorganizowana przez Odra-Niemen Podkarpacie na Ukrainę, gdzie w Czortkowie przekazano ponad tonę darów

‼️ 7-10.12.2023 Wyprawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki na Litwę, gdzie w miejscowości – Jęczmieniszki przekazano 103 paczki

‼️ 9-14.12. 2023 Wyprawa zorganizowana przez Odra-Niemen Wielkopolska na Łotwę, gdzie w różnych miejscach przekazano 137 paczek i przeprowadzono serię lekcji historycznych

‼️ 18-20.12.2023 Wyprawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra – Niemen oraz Fundację Lex Lupus z Torunia na Litwę, gdzie w Wilnie przekazano 74 paczek dla Sybiraków, kombatantów i wdów po weteranach AK, a także dowieziono 80 paczek do Święcian i 116 do dalekich Turmont

‼️ 27-30.12.2023 Wyprawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski na Litwę, do Rejonu Solecznickiego. Tam przekazano 90 paczek oraz dary do jedynego Hospicjum na Litwie prowadzone przez polską Siostrę Michaelę Rak

To, co za nami, to już spora część darów i duża logistyka wypraw. Jednak to nie wszystko, od stycznia do końca marca będziemy intensywnie wywozić kolejne dary, które zebraliśmy dzięki darczyńcom z całej Polski.

‼️ W ten weekend 3 ekipy są na Litwie: grupa wolontariuszy z Wielkopolski spotyka się z Rodakami w Rejonie Święciańskim, ekipa łączonych środowisk z Wrocławia, Lublina, Warszawy, Białegostoku zawozi paczki do kolejnych polskich rodzin w Rejonie Solecznickim, a grupa z Opolszczyzny wyjeżdża z paczkami do Rejonu Trockiego

‼️ Kolejny weekend to wyprawy do Lwowa, wolontariusze z Mazowsza jadą na Litwę, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski organizuje wyprawę z Paczkami Pamięci do Polaków zamieszkujących północne tereny Litwy – Szyłokarczma i Kłajpeda. Stowarzyszenie Traugutt.org rusza z paczkami do Gminy Niemenczyn

‼️ W lutym ekipa ze Odra-Niemen Małopolska, kolejne grupy wolontariuszy z Mazowsza, z Podkarpacia wyjeżdżają na Litwę, do grup polskich środowisk, z którymi od lat współpracujemy.

Ten plan to nie są wszystkie wyjazdy z darami. Mamy też osobne działania na rzecz wsparcia Polaków z Białorusi, odbędzie się wyprawa do Rodaków mieszkających w Mołdawii i kolejne spotkania na Litwie.

To zestawienie to także nasze robocze sprawozdanie z realizacji akcji Rodacy-Bohaterom, aby Państwo wiedzieli, jak dużo darów dzięki Wam zebraliśmy, gdzie te dary trafiają. To także informacja na co wydajemy zebrane fundusze w ramach zbiórki organizowanej we współpracy z Siepomaga.pl.

Koszty akcji to przede wszystkim benzyna, wynajem busów, zakupy brakujących artykułów, kartonów i taśm, a także środki przekazywane na bezpośrednią pomoc polskim rodzinom z Białorusi.

‼️ Wszyscy przy tej akcji pracujemy społecznie, to nasze prestiżowe zadanie i nasza tożsamościowa działalność. Dzięki życzliwości wielu polskich środowisk, często za granicą nocujemy bezpłatnie np. w bursach szkolnych, ograniczając koszty pobytowe i dzięki temu możemy zabierać ze sobą przedstawicieli grup, które zbierały dary w ramach akcji Rodacy-Bohaterom w swoich lokalnych środowiskach.

Wszystkim pięknie dziękujemy, za każdą pomoc i prosimy o dalsze wspieranie naszej zbiórki, bo jak sami Państwo widzą, koszty tego zadania są duże, a do końca marca jeszcze wiele potrzeb i wyzwań przed nami.

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/rodacy-bohaterom

#rodacybohaterom #odraniemen #15latrodacybohaterom

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content