Polonijny think thank

Polonijny Think Tank to projekt wzmacniający współpracę polskich środowisk działających za granicą i Stowarzyszenia Odra-Niemen.