Wsparcie charytatywne Polaków w Naddniestrzu i na Kresach

W mijającym roku realizowaliśmy zadanie pod tytułem “Rodacy-Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami”, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Zakładał on wsparcie Polaków w Naddniestrzu, autonomii położonej w Mołdawii, a także wsparcie logistyczne transportów odbywających się w ramach akcji Rodacy Bohaterom.

Wsparcie w Naddniestrzu

Tereny te od XVIII wieku należały do Cesarstwa Rosyjskiego, później – przez krótki czas – do Ukraińskiej Republiki Ludowej, finalnie włączony do Związku Radzieckiego. Najpierw funkcjonuje jako Mołdawska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, później zmienia nazwę na Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka. Po upadku ZSRR, 23 maja 1991 roku ogłoszono niepodległość Republiki Mołdawii. Zmiany, które zaczęły być wprowadzane  – m.in. wprowadzeniu mołdawskiego jako jedynego języka urzędowego – zaczęły powodować niepokoje wśród ludności Naddniestrza, szczególnie etnicznych Rosjan, Ukraińców, czy Gagauzów.

Republika Naddniestrza ogłosiła niepodległość w grudniu 1990 roku, jednakże została ona uznana tylko przez Abchazję i Osetię Południową. Stąd na arenie międzynarodowej dalej jest uznawane za część Mołdawii, mający autonomię region, będący pod silnym wpływem Rosji.

Skąd więc w tym miejscu Polacy? Opowiada prezes „Małej Ojczyzny”, polskiej organizacji z Naddniestrza, Antonina Pietrasz:

„Polacy zamieszkiwali tę ziemię od bardzo dawna, to były najdalej wysunięte Kresy I Rzeczypospolitej Polskiej, do II rozbioru. Była tam granica z Imperium Osmańskim, ciągle toczyły się jakieś walki.

Dla mieszkańców to zaszczyt, że mają polskie korzenie. W czasach komunizmu trzeba było wyrzekać się swojej narodowości, byliśmy bardzo prześladowani z tego powodu. Jednakże dzięki wierze, dzięki tradycji, dzięki pielęgnowaniu kultury polskiej zostaliśmy Polakami.”

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy wspomóc lokalną ludność polskiego pochodzenia w dwóch aspektach: zapewniliśmy całoroczne obiady dla 30 polskich dzieci z lokalnej szkoły i wsparliśmy 3 rodziny, wychowujące niepełnosprawne dzieci, rocznymi zapomogami po 12 tysięcy złotych. To bardzo ważne zadania, pomagające ludziom żyjącym czasami w bardzo skromnych warunkach, na terenach, gdzie dotarcie np. z naszą pomocą w ramach akcji Rodacy Bohaterom bywa niemożliwe.

Wyjazdy paczkowe

Akcja Rodacy Bohaterom ma charakter społeczny i trwa niemal od 15 lat. W jej ramach co roku odbywa się kilkadziesiąt wyjazdów na Kresy, z darami, zniczami, ze wsparciem dla naszych rodaków.

W ramach dofinansowania z KPRM uzyskaliśmy wsparcie o wysokości 50 400 złotych, dzięki którym mogliśmy wesprzeć częściowo logistykę akcji, szczególnie w momentach, gdy wsparcie darczyńców było mniejsze (poza okresami świątecznymi). 

W ciągu roku udało się zorganizować 19 wyjazdów na Ukrainę, Litwę i Łotwę, w ramach których częściowo wsparto logistykę tych podróży.

Projekt „Rodacy Bohaterom. Działania charytatywne ponad granicami” współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Wartość całkowita wyniosła 202 800 PLN, wartość  dofinansowania 192 800 PLN

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content