Partnerzy

Stowarzyszenie Odra-Niemen w całej Polsce funkcjonuje dzięki olbrzymiej, społecznej pracy wolontariuszy, członków orgnizacji.

Od początku naszej działalności pomagają nam prywatni darczyńcy wspierając nas przysłowiową złotówką.

Wiele osiągnęliśmy poprzez otrzymaną pomoc finansową, rzeczową czy organizacyjną od naszych partnerów instytucjonalnych, biznesowych, medialnych.

W ramach naszej działalności składamy także wiele autorskich projektów do konkursów grantowych.

Przedstawiamy strategicznych partnerów  Stowarzyszenia Odra-Niemen 

Instytucje finansujące projekty w ramach konkursów dotacyjnych

W każdym roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen składa w konkursach dotacyjnych kilkadziesiąt wniosków. Tyle mamy pomysłów, potrzeb od środowisk kombatanckich czy polonijnych. Otrzymujemy dotacje na realizację kilkunastu zadań w ciągu roku. Rok 2019 był dla nas kluczowy z racji otrzymania funduszy z Narodowego Instytutu Wolności, na wsparcie środowiska i rozwój instytucjonalny.

Nasze projekty mogą być realizowane dzięki dotacjom  z następujących instytucji:

Instytucje publiczne - wsparcie rzeczowe, organizacyjne, logistyczne

Stowarzyszenie, do swoich działań poszukuje nie tylko funduszy, ale też pomocy organizacyjnej, rzeczowej, merytorycznej. Przez całe lata pracowaliśmy na użyczanym sprzęcie komputerowym. Do dziś z chęcią przyjmujemy meble biurowe, czy wynajmujemy za symboliczne opłaty magazyny do zbiórki darów.  Wielka pomoc niematerialna dotyczy  także wsparcia działań dla kombatantów. 

Oto nasi główni partnerzy:

Biznes - wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne

Wsparcie ze strony firm prywatnych i to zarówno to finansowe jak i rzeczowe,  współpraca barterowa daje stowarzyszeniu szansę na różnorodne źródła utrzymania i rozwój organizacji. Możliwość prowadzenia kampanii społecznych, druk materiałów reklamowych, posiadanie busów towarowego i osobowego, wkłady finansowe, to dla nas ogromna pomoc i  możliwość profesjonalnego realizowania statutowych celów.  Otrzymaliśmy także od firm meble biurowe do naszego nowego biura

Donatorzy stowarzyszenia:

Media - Patronaty

Patronaty medialne otrzymujemy głównie od mediów lokalnych, w miejscach gdzie działają nasze oddziały. Media  ogólnopolskie wspierające projekty krajowe czy międzynarodowe Stowarzyszenia Odra-Niemen to:

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content