Oddziały Stowarzyszenia

STRUKTURA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Odra-Niemen to Grupa Federacyjna oparta o wspólny statut, wartości i obszary działań. Każdy oddział to jednak niezależny podmiot z własnym KRS i lokalną specyfiką działań.

Centralą i trzonem grupy jest Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu, działający od 2009 roku i będący twórcą i pomysłodawcą całego stowarzyszenia. W kolejnych latach zupełnie oddolnie, powstawały oddziały. Przy akcji Rodacy-Bohaterom w regionie zawiązywała się grupa osób, która poprzez współpracę z centralą, zaczęła oddolnie budować swój oddział.

Tworzymy środowisko przyjaciół, pracujących  w swoich lokalnych społecznościach ze środowiskami kombatanckimi, Sybirakami, działaczami opozycji antykomunistycznej,  wieloma organizacjami pozarządowymi. Wspierając się, realizujemy wiele regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów.

Zapraszamy do współpracy z Grupą Odry-Niemen, działającą ponad podziałami, w międzypokoleniowym środowisku.

z siedzibą we Wrocławiu rok założenia 2009
z siedzibą w Białymstoku rok założenia 2011
z siedzibą w Poznaniu rok założenia 2014
z siedzibą w Krakowie rok założenia 2015
z siedzibą w Lublinie rok założenia 2016

CENTRUM POLSKIEJ KULTURY ODRA-NIEMEN-DNIESTR

z siedzibą we Lwowie rok założenia 2017
z siedzibą w Głubczycach rok założenia 2018
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim rok założenia 2019

Skip to content