Oddziały Stowarzyszenia

STRUKTURA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Odra-Niemen to Grupa Federacyjna oparta o wspólny statut, wartości i obszary działań. Każdy oddział to jednak niezależny podmiot z własnym KRS i lokalną specyfiką działań.

Centralą i trzonem grupy jest Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu, działający od 2009 roku i będący twórcą i pomysłodawcą całego stowarzyszenia. W kolejnych latach zupełnie oddolnie, powstawały oddziały. Przy akcji Rodacy-Bohaterom w regionie zawiązywała się grupa osób, która poprzez współpracę z centralą, zaczęła oddolnie budować swój oddział.

Tworzymy środowisko przyjaciół, pracujących  w swoich lokalnych społecznościach ze środowiskami kombatanckimi, Sybirakami, działaczami opozycji antykomunistycznej,  wieloma organizacjami pozarządowymi. Wspierając się, realizujemy wiele regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów.

Zapraszamy do współpracy z Grupą Odry-Niemen, działającą ponad podziałami, w międzypokoleniowym środowisku.

Telefon kontaktowy 71 3555202

ODDZIAŁ
PODLASKI

Tel:  502 022 626

ODDZIAŁ
WIELKOPOLSKI

Tel: 505299810

ODDZIAŁ
MAŁOPOLSKI

Tel: 785 042 119

ODDZIAŁ
LUBELSKI

Tel: 505 434 464

CENTRUM POLSKIEJ KULTURY ODRA-NIEMEN-DNIESTR

ODDZIAŁ
OPOLSKI

Tel: 792 856 108

ODDZIAŁ
MAZOWIECKI

Tel: 515 130 522

ODDZIAŁ
PODKARPACKI

Tel: 502 636 321

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content