Współpraca

Stowarzyszenie Odra-Niemen słynie z szerokiej i życzliwej współpracy z wieloma środowiskami, firmami i instytucjami. Dzielimy się swoim doświadczeniem, zapraszamy do projektów, budujemy koalicje, patronujemy wydarzeniom, wspieramy w trudnościach. Przez lata doświadczaliśmy i obecnie stale otrzymujemy pomoc od innych. Wierzymy, że ponad podziałami, ponad granicami, w zgodzie możemy razem wiele zdziałać.

Zapraszamy zatem do współpracy: organizacje, firmy, Polonie z różnych stron świata, Polaków z Kresów, Szkoły i wolontariuszy.

Edukacja historyczna

Szkoły, instytucje, środowiska polonijne

W czasie obchodów 10-Lecie Odry-Niemen, odbywały się spotkania robocze środowisk nt. powołania Federacji.

Koalicje środowiskowe

Federacja Patriotyczna, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, regranting

kpt Zbigniew Nowina-Boznański, Jelenia Góra

Wolontariat

Wolontariusze młodsi i starsi, międzypokoleniowa aktywność społeczna

Wigilia Partyzancka 2018 - Dębę Wielkie

Kombatanci

Żołnierze I i II Konspiracji, Sybiracy, działacze opozycji antykomunistycznej, świadkowie historii

teamwork-g7ef493b7d_1920

Biznes

Współpraca z NGO, realizacja projektów społecznych, reklama, działania PR promowanie marki

Skip to content