Polacy na Świecie

Konkurs polonijny 2021 – II etap naboru

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza II nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

Do dnia 26 lipca, można drogą mailową przesłać do biura Stowarzyszenia Odra-Niemen ofertę w konkursie na małe granty dla Polonii i Polaków poza granicami 2021.
 
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 9 sierpnia br. i w tym dniu ogłosimy wyniki konkursu.
 
Od 9 sierpnia można rozpocząć realizację projektów, która musi zakończyć się najdalej w dniu 31 października 2021 roku.
 
Do pozyskania jest fundusz na realizację zadania w  wysokości 7.000,00 złotych. Projekt musi dotyczyć działań na rzecz polskich społeczności poza granicami Polski.
 

O dofinansowanie w II naborze konkursu mogą starać się wyłącznie polskie organizacje zarejestrowane poza granicami Polski,

Informacje merytoryczne

Wszelkie pytania na temat konkursu można nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

regranting@odraniemen.org

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2021

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content