Polacy na Świecie

Konkurs polonijny 2021 – Przyznane dotacje II tura

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłosiło nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.  

O dofinansowanie w II turze  “Konkursu polonijnego 2021. Małe granty” starały się organizacje pozarządowe i oraz środowiska polskie zarejestrowane poza granicami naszego kraju
 

KOMISJA KONKURSOWA PRZYZNAŁA DOTACJE NASTĘPUJĄCYM ORGANIZACJOM: 

Pozostałe organizacje i grupy nieformalne, które nie znajdują się na liście – nie otrzymały dofinansowania w konkursie.

Wszystkich, którzy otrzymali dofinansowanie w konkursie prosimy o oczekiwanie na informacje na temat wymaganych zmian lub uzupełnień oraz na przeslanie umowy dotacji.

Serdecznie gratulujemy podmiotom, które otrzymają dotacje i liczymy na udane projekty dla Polonii i Polaków za granicą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2021

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content