Polacy na Świecie

Wzmocnienie Odra-Niemen- Grant CRSO-NIW

O projekcie

W 2019 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen rozpoczęło 3-letni projekt rozwojowy finansowany z dotacji Narodowego Instytutu Wolności -CRSO. 

Stowarzyszenie Odra-Niemen przez 10 lat działania ponad podziałami  i w ścisłej współpracy z innymi organizacjami, zbudowało mocny i liczny wolontariat i silne koalicje. Mimo wielu ograniczeń, zbudowaliśmy strukturę organizacji złożoną z centrali i 7 oddziałów i mamy sieć ponad 50 podmiotów, z którymi pracujemy przy akcji Rodacy-Bohaterom.

Na koniec projektu zakończonego w 2021 roku mamy zbudowany kolejny nowy oddział na Podkarpaciu, stworzoną i zarejestrowana Federację Patriotyczną, nowoczesne biura Zarządu Głównego we Wrocławiu, zestaw wyprodukowanych materiałów edukacyjnych i reklamowych, zintegrowany zespół i wzmocnioną pozycję w III Sektorze. 

Zdobywane przez nas fundusze, z dotacji lub od darczyńców, przeznaczamy w 100% na realizację każdego realizowanego przez nas zadania. Projekty dotyczą głównie współpracy ze środowiskiem kombatantów i Polakami mieszkającymi poza granicami. Są to nasze główne cele statutowe. Byliśmy też zobligowani do stałego włączania w zadania dotacyjne własnych wkładów finansowych.

To wszystko powodowało, że nie mieliśmy przez lata dodatkowych środków na rozwój stowarzyszenia, na zakup sprzętu biurowego (pracowaliśmy przez lata na zużytych, darowanych urządzeniach), nie mogliśmy sobie pozwolić na szkolenie i wzmocnienie merytoryczne zespołu. 

Projekt jest realizowany w 3-letnim cyklu, w latach 2019-2021. Założenia projektu to: 

WZMOCNIENIE SPRZĘTOWE, OSOBOWE I WIZERUNKOWE STOWARZYSZENIA

STWORZENIE NARZĘDZI DO POSZUKIWANIA NOWYCH  ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Działania w 2019 roku

Bardzo ważnym elementem zadania, niezbędnym dla naszego środowiska, była możliwość stworzenie spójnej szaty graficznej na materiały reklamowe i merytoryczne, przygotowanie dla środowiska pakietów reklamowych. Ta spójna wizualizacja była nam bardzo potrzebna i będzie wspierała dalsze działania organizacji.   Wszystkie poniższe materiały zostały zaprojektowane i stworzone w ramach otrzymanej dotacji z NIW-CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

Najważniejszym i największym wydarzeniem 2019 roku, które mogliśmy zrealizować m.in. dzięki  funduszom NIW, to Gala z okazji 10 Lecia naszej organizacji. Przybyło ponad 300 uczestników z kraju i świata, kombatantów, Rodaków, delegacji wielu organizacji, przedstawicieli instytucji. Mogliśmy po raz pierwszy zgromadzić wszystkich i podziękować za wspólne 10 lat. To był też czas rozmów, warsztatów, debat na nowe działania. To było praktyczne święto wolontariatu i wzmocnienia wizerunku środowiska. 

Dodatkowym wzmocnieniem wizerunkowym oraz promocji wolontariatu, ważne punkty zawarte w ofercie, było także stworzenie w nowym portalu dwóch nowych stron tematycznych: Polacy na świecie oraz Centrum Wolontariatu 

Działania w latach 2020-2021

Kolejne lata prowadzenia projektu to dalsze wzmocnienie zespołu poprzez cykl szkoleń tematycznych i integracyjnych, kampanie społeczne, dalsze wzmocnienie sprzętowe, reklamowe. Głównym celem tego okresu są czynności, wydarzenia, kampanie, które mają wzmocnić pozyskiwanie nowych źródeł finansowania organizacji.

Materiały projektowe

W ramach projektu, z zebranych materiałów filmowych Stowarzyszenia Odra-Niemen, z różnych wypraw w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, ze spotkań z Rodakami zza wschodniej granicy, powstały 2 dokumenty. Obrazują one działania wolontaryjne organizacji i są wzmocnieniem wizerunkowym środowiska Odry-Niemen.   

Poniżej linki do materiałów związanych z realizacją zadania. 

W 2021 roku stworzyliśmy i pokazywaliśmy tematyczne spoty filmowe wzmacniające wizerunek całej organizacji.

Galeria projektu

Finansowanie projektu

Od lat własnymi siłami budowaliśmy swoje struktury i pomagaliśmy wspierać pozarządowe środowisko patriotyczne. Osiągnęliśmy wiele z racji mocnej współpracy wielu społecznych podmiotów i rzeszy wolontariuszy.Od 2019 roku włączamy w ten projekt środki finansowe uzyskane z dotacji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programów Obywatelskich.  

Pierwsze kompleksowe wsparcie finansowe na rozwój całego naszego środowiska to możliwość  wzmocnienie: wizerunkowe, sprzętowe, merytoryczne, aby móc tworzyć nowe oferty współpracy z otoczeniem.

Dotacje otrzymaliśmy z NIW-CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content